Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie 2018 CML artikelen
  1. Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie 2018

Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie 2018

Aanleiding

In de afgelopen jaren heeft de leukemiewerkgroep tweemaal eerder richtlijnen voor de behandeling van CML gepubliceerd waarvan de laatste versie in 2014. Nieuwe gegevens betreffende effectiviteit en bijwerkingen van de beschikbare middelen, belangrijke gegevens uit "population-based" registries, nieuwe studies, onder andere met nieuwe middelen, het beschikbaar komen van generiek imatinib en bovenal de gegevens over het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers maken een update van de richtlijnen nu noodzakelijk.
Bron: Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON)

Download de PDF