CML richtlijn: achtergronden deel 1 CML artikelen
  1. CML richtlijn: achtergronden deel 1

Achtergronden bij de richtlijn voor CML deel 1: diagnostiek, behandeling en bijwerkingenmanagement

Samenvatting

Dit artikel is de eerste uit een serie van drie artikelen die de achtergronden beschrijven van de recent gepubliceerde richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloide leukemie. In dit artikel worden de meest recente ontwikkelingen rond de behandeling van chronische myeloide leukemie besproken en worden nieuwe gegevens betreffende effectiviteit en bijwerkingen van de verschillende tyrosinekinaseremmers samengevat. (Nederlands Tijdschrift voor Hematologie 2018;15:218-228)

Download het hele artikel