Uniforme kwaliteitsstandaard CML zorgverleners
  1. Uniforme kwaliteitsstandaard

Uniforme kwaliteitsstandaard voor CML zorg

De CML zorg is zeer gefragmenteerd. CMyLife wil bijdragen aan een uniforme kwaliteitsstandaard waarin de patiënt centraal staat.

Prof. dr. N.M.A. Blijlevens

Geachte collega, ik vraag u uw patiënten op CMyLife te wijzen zodat zij uitgebreid geïnformeerd raken en goed voorbereid naar uw consult komen. Geef daarnaast veel aandacht aan bijwerkingen en zorg voor een goede BCR/ABL monitoring. Gezamenlijk maken we de CML zorg nog beter!

Dr. P.E. Westerweel

We zijn al ver gekomen in de behandeling van CML maar we zijn er nog niet. Uitdagingen zien we in de monitoring van de ziekte, treatment free remission, vroeg diagnostiek op moleculair niveau en nieuwe medicijnen. Voor betere zorg is het belangrijk dat we de patiënt een centrale rol geven. We moeten ervoor zorgen dat iedere patiënt in ieder ziekenhuis optimaal gemonitord wordt en dat de juiste therapeutische keuzes gemaakt worden.

Meer over CMyLife?