Richtlijnen voor de behandeling van CML CML artikelen
  1. Richtlijnen voor de behandeling van CML

Richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2014

Samenvatting

In dit artikel worden de meest recente ontwikkelingen bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie besproken. Nieuwe gegevens betreffende effectiviteit en bijwerkingen van de verschillende tyrosinekinaseremmers worden samengevat. Tevens worden adviezen voor behandeling en monitoring van de ziekte gegeven.
(Nederlands Tijdschrift voor Hematologie 2014;11:185-98)

Download het hele artikel