CML en zwangerschap CML artikelen
  1. CML en zwangerschap

Samenvatting

Door de sterk verbeterde overleving van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) worden behandelaars toenemend geconfronteerd met vragen over zwangerschap. In dit artikel worden gegevens betreffende de teratogeniciteit van tyrosinekinaseremmers besproken en adviezen gegeven voor de behandeling van zwangeren met CML.
(Nederlands Tijdschrift voor Hematologie 2013;10:268-72)

Download het hele artikel