Ponatinib (Iclusig) CML medicatie

Ponatinib (Iclusig)

Ponatinib wordt voorgeschreven als de behandeling met imatinib, nilotinib of dasatinib niet (voldoende) werkt of te veel bijwerkingen geeft. Bij de specifieke mutatie T315I van het BCR/ABL gen is ponatinib het enige middel wat werkzaam is. Bij sommige patiënten met bepaalde hart- of vaatziekten (of die deze ooit hebben gehad) kan een behandeling met ponatinib risicovol zijn en zal de hematoloog moeten nagaan of dit wel mogelijk is.

Inname
1 keer per dag een tablet in zijn geheel innemen. Kan zowel met als zonder voedsel
Meest voorkomende bijwerkingen
Maag- en darmklachten, droge, schilferende huid, hartproblemen, leverfunctiestoornissen, verminderde doorbloeding, tekorten aan witte en rode cellen en bloedplaatjes, moeheid, hoofdpijn, trombose