Dasatinib (Sprycel) CML medicatie

Dasatinib (Sprycel)

Slaat imatinib niet (voldoende) aan of heb je veel last van bijwerkingen? Dan kan al snel overgestapt worden naar dasatinib of nilotinib. Soms wordt de behandeling ook gestart met deze middelen omdat uit onderzoeken blijkt dat bij bepaalde patiënten deze middelen sneller en vaak ook sterker werken dan imatinib. Welk middel gekozen wordt is afhankelijk van de ziektekenmerken, de bijwerkingen en eventuele andere aandoeningen.

Inname
1 keer per dag een tablet oraal en in zijn geheel innemen.
Meest voorkomende bijwerkingen
Diarree en buikklachten, koorts, hoofdpijn, bloedingsneiging (makkelijker of langer bloeden), maag-darm bloedingen, afwijkingen van de longen en de pleura (een dunne laag tussen de longen en de borstkas), kortademigheid