Bosutinib (Bosulif) CML medicatie

Bosutinib (Bosulif)

Bosutinib wordt voorgeschreven als men niet (meer) met een of meerdere van de andere middelen behandeld kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een mutatie (verandering) in het BCR/ABL-gen (wat de ziekte veroorzaakt) is ontstaan. Of wanneer de andere TKI's geen of te weinig effect (meer) hebben of men te veel last heeft van bijwerkingen.

Inname
1 keer per dag een tablet in zijn geheel innemen. Op een vast tijdstip van de dag innemen met voedsel.
Meest voorkomende bijwerkingen
Diarree, buikpijn en misselijkheid, pleuravocht (vocht achter de longen), leverfunctiestoornissen, tekorten aan witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes, hoofdpijn, hartproblemen, gewrichtsklachten, spierpijn, hoesten, huiduitslag, koorts, vermoeidheid