Bijwerkingen van TKI's CML medicatie

Alle TKI's kunnen bijwerkingen geven

Helaas kunnen alle TKI's bijwerkingen geven. Of en welke klachten ontstaan kan per persoon verschillen. Sommige zijn onschuldig andere geven meer risico. Maar de ernst van de bijwerking zegt nog niks over de last die je hiervan kan ervaren. Bespreek je klachten daarom altijd met je arts. 

Wat je moet weten over bijwerkingen

Wisselen van TKI

Samen met je arts kan je beslissen te wisselen van TKI wanneer het middel niet (meer) voldoende effect heeft op de ziekte. Maar wisselen gebeurt ook wanneer je veel last hebt van bijwerkingen of wanneer deze ernstig zijn. Ongeveer 50% van de CML patiënten wisselt wel een keer van medicijn. De helft omdat het middel niet voldoende respons geeft en de andere helft vanwege de bijwerkingen. 

In eerste instantie wordt gekeken of een van de drie TKI's, imatinib, nilotinib of dasatinib, geschikt zijn. Vervolgens kan nog uitgeweken worden naar bosutinib of ponatinib. In wetenschappelijk verband kan er uitgeweken worden naar asciminib.

Overzicht van veel voorkomende bijwerkingen

Hieronder vind je een overzicht van de voorkomende bijwerkingen per medicijn. Daarnaast worden overlevingspercentages en het percentage patiënten met een optimale respons weergegeven. De respons op een medicijn wordt optimaal genoemd wanneer de waarde van het CML-gen (BCR/ABL) in het bloed, na 12 maanden behandeling, 0,1% of minder is. Deze waarde is vastgelegd in de Europese behandelrichtlijn.

Bijwerking: vocht vasthouden

Bijwerkingen cml

Bijwerking: vocht achter de longen

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: diarree

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: misselijkheid

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: huiduitslag

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: vermoeidheid

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: hart- en vaatziekten (grote vaten)

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: vaatziekten van de vaten in de ledematen

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: Spierpijn

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Verandering in nierfunctie

CML verandering nierfunctie

Verandering van leverwaarden

CML leverwaarden

Optimaal respons na 1 jaar: MMR (BCR/ABL <0,1%)

optimaal respons CML