CML medicatie Alles over CML

CML medicatie

De medicijnen die gebruikt worden bij Chronische Myeloïde Leukemie heten tyrosine-kinase remmers (TKI's). Wanneer je start met de behandeling van CML is dat meestal met de TKI imatinib (Glivec). Omdat dit middel goede resultaten heeft en weinig kans op ernstige bijwerkingen heeft is het een goed medicijn om mee te starten. Daarnaast is imatinib tegenwoordig ook niet meer zo duur als de andere TKI's.

Overstappen naar een volgende TKI

Werkt imatinib niet (meer) goed (genoeg) dan moet overgestapt worden naar een andere TKI. Bijvoorbeeld nilotinib (Tasigna) of dasatinib (sprycel). Overstappen kan ook wanneer het middel wel goed werkt maar veel klachten geeft. Daarom is het belangrijk dat je klachten of bijwerkingen altijd bespreekt met je behandelend arts. Vervolgens zijn er ook nog 2 specifiekere middelen waarvoor gekozen kan worden, bosutinib (Bosulif) of ponatinib (Iclusig).

Hetzelfde medicijn, ander doosje?

Nu er geen patent meer zit op Glivec imatinib voor de behandeling van CML, mogen ook andere farmaceuten imatinib maken. Dit noemt men generiek imatinib. Bij een generiek middel is de werkende stof van exact dezelfde chemische samenstelling als het oorspronkelijke middel. Het is dus geen biosimular, waarbij de werkende stof hetzelfde effect heeft als het oorspronkelijke middel maar chemisch niet exact hetzelfde hoeft te zijn. Men zou dus kunnen zeggen dat de generieke imatinib exact hetzelfde is als Glivec imatinib. Wat wel anders kan zijn, zijn de hulpstoffen. Dit zijn de stoffen om er bijvoorbeed een pil van te maken en om ervoor te zorgen dat de imatinib in het lichaam opgenomen kan worden. Dit kan ervoor zorgen dat men toch andere ervaringen heeft bij de overstap naar een generiek middel. Meestal gaan deze vanzelf weer weg maar overleg dat altijd met je behandelend arts. Een belangrijke reden om over te stappen naar generiek imatinib zijn de kosten. Een generiek middel is doorgaans vele malen goedkoper. In dit geval gaat het om nog maar 5% van de oorspronkelijke prijs.