Vraag je hematoloog over... Behandeling van CML

Welke vragen kan je aan je hematoloog stellen?

Een goede relatie met je hematoloog is belangrijk voor een goede behandeling van je ziekte. Vraag gerust alles wat je bezighoudt, hoe onbelangrijk het ook lijkt. Hieronder vind je vragen die passen bij verschillende situaties. Print ze uit en neem ze mee naar je hematoloog.

Situatie:
Je hebt mogelijk CML
1.
In welk stadium bevindt de ziekte zich?
2.
Hoe groot is de kans dat de kanker zich ontwikkelt tot een verder stadium?
3.
Zijn er bepaalde symptomen waarop ik alert moet zijn tijdens de behandeling?
4.
Welk onderzoek moet er worden gedaan om de diagnose te kunnen stellen?
5.
Waar vindt het diagnostisch onderzoek plaats? In het ziekenhuis?
6.
Hoe lang duurt het onderzoek?
7.
Is tijdens het onderzoek een plaatselijke verdoving nodig?
8.
Hoe bereid ik me voor op het diagnostisch onderzoek? Mag ik mijn normale medicijnen gewoon gebruiken?
9.
Hoe snel is de uitslag van het onderzoek bekend?
10.
Wie moet ik bellen als ik aanvullende informatie nodig heb?
11.
Wie moet ik bellen als mij onverwachts iets overkomt?
Situatie:
Je gaat beginnen aan een behandeling
1.
Welke behandelingen bestaan er voor CML?
2.
Wat zijn de risico’s en voordelen per behandeling?
3.
Welke bijwerkingen kan de behandeling hebben?
4.
Hoe snel moet ik aan de behandeling beginnen?
5.
Waaruit bestaat mijn behandeling?
6.
Wat zijn mijn behandelingsdoelen?
7.
Hoe wordt de behandeling gegeven?
8.
Hoe lang duurt de behandeling?
9.
Wanneer doen bijwerkingen zich meestal voor?
10.
Welke bijwerkingen (indien van toepassing) moeten onmiddellijk worden gemeld?
11.
Hoe kan ik mij voorbereiden op de behandeling?
12.
Zijn er kosten verbonden aan de behandeling? Zo ja, hoe kan ik nagaan welk bedrag wordt gedekt door mijn verzekering?
13.
Wanneer moet ik mijn medicijnen innemen? Moet ik mijn medicijnen innemen tijdens de maaltijd?
14.
Ben ik na de behandeling weer gezond?
15.
Wat moet ik doen als ik per ongeluk een dosis heb overgeslagen? Bij wie kan ik terecht voor advies?
16.
Wat moet ik doen als ik per ongeluk een dubbele dosis heb ingenomen? Bij wie kan ik terecht voor advies?
Situatie:
Controles en uitslagen tijdens de behandeling
1.
Hoe weet ik of de behandeling werkt?
2.
Welk onderzoek moet er worden gedaan om na te gaan of de behandeling werkt, en hoe vaak?
3.
Hoe bereid ik me voor op het onderzoek? Mag ik mijn normale medicijnen gewoon gebruiken?
4.
Zal ik alleen gaan of kan ik beter iemand meenemen bij het onderzoek?
5.
Hoe snel is de uitslag van het onderzoek bekend?
6.
Wat is de uitslag van de tests en wat betekent dit?
7.
Bereik ik de belangrijke mijlpalen in de behandeling op de aanbevolen tijdstippen? Zo niet, waarom niet?
8.
Heb ik een complete hematologische respons (CHR), complete cytogenetische respons (CCyR) of major moleculaire respons (MMR) bereikt?
9.
Als ik geen complete cytogenetische respons bereik of als deze verdwijnt, ben ik dan resistent tegen mijn huidige medicijnen?
Situatie:
Je hebt last van bijwerkingen na inname van medicijnen
1.
Wat kan ik doen zodat ik de bijwerkingen beter verdraag?
2.
Bestaan er behandelingen die bijwerkingen helpen voorkomen?
3.
Welke bijwerkingen (indien van toepassing) moeten onmiddellijk worden gemeld?
4.
Wat moet ik doen in noodgevallen? Wie kan ik bellen?
5.
Welke mogelijkheden zijn er als ik niet tegen de bijwerkingen van de CML-behandeling kan?
6.
Als ik misselijk ben, zijn er dan voedingsmiddelen die ik kan eten zonder dat de misselijkheid erger wordt?
7.
Wat kan ik nog meer doen tegen misselijkheid en overgeven?
8.
Wat kan ik doen tegen huiduitslag?
9.
Wat kan ik doen tegen zwelling en wat kan de oorzaak zijn?
10.
Welke oefeningen helpen tegen spierpijn?
11.
Wat moet ik doen als ik diarree heb?
12.
Hoeveel rust moet ik nemen? Hebben korte slaapjes en rustpauzes nut?
13.
In hoeverre kunnen een gezond voedingspatroon en regelmatig bewegen ervoor zorgen dat ik me minder moe voel?
14.
Wat moet ik doen als ik hoofdpijn heb?
15.
Wat kan ik doen tegen koorts en moet ik het medicijn blijven innemen als ik koorts heb?
Situatie:
Je wilt informatie over onderzoeken op het gebied van CML
1.
Is er een klinisch onderzoek waaraan ik kan meedoen?
2.
Wat is het doel van het onderzoek?
3.
Weet ik welke behandeling ik krijg?
4.
Welke invloed kan het onderzoek hebben op mijn dagelijks leven?
5.
Welke bijwerkingen kan ik tijdens het onderzoek verwachten?
6.
Moet ik in het ziekenhuis blijven? Zo ja, hoe vaak en hoe lang?
7.
Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek of wordt de behandeling kosteloos gegeven?
8.
Wat voor vorm van nacontrole hoort er bij het onderzoek?
9.
Is de te onderzoeken behandeling al gebruikt voor andere vormen van kanker?