Meer dan 12 maanden

Na het eerste jaar van de behandeling is het belangrijk dat je nog steeds eens per 4 tot 6 maanden een controle krijgt. Bespreek tijdens die controle altijd met je hematoloog of en in welke mate je last hebt van bijwerkingen en of je medicijnen hebt overgeslagen. Dit beïnvloedt namelijk het resultaat van de behandeling. Je hematoloog kan je tips geven om de medicatie juist in te nemen of bijwerkingen tegen te gaan. Bijwerkingen kunnen ook een reden zijn om over te stappen naar een andere TKI. 

Optimaal bij...

  • ≤ 0,1% BCR-ABL in het bloedonderzoek
Behandelingsadvies

De reactie op de behandeling is optimaal. De behandeling kan op dezelfde manier worden voortgezet. Na dit eerste jaar dien je nog steeds minimaal 2 controles per jaar te krijgen. Blijf je medicatie consequent innemen om dit niveau te behouden maar ook om de kans te vergroten dat je uiteindelijk kan stoppen met de medicatie.

Waarschuwing bij...

  • Andere chromosomale veranderingen in cellen die niet het Philadelphia chromosoom hebben
Behandelingsadvies

Er is reactie op de behandeling maar deze is niet optimaal. Bespreek met je hematoloog of en hoe vaak je medicatie hebt overgeslagen. Daarnaast moet een spiegelbepaling en mutatie analyse uitgevoerd worden om de oorzaak te bepalen. Afhankelijk van de oorzaak:

  • Wordt de dosis verhoogt
  • Stap je over naar een andere TKI. Dat is dan het derde medicijn wat je krijgt en dat heet de derdelijns behandeling. 
  • Of wordt een stamceltransplantatie overwogen. Dit is alleen het geval bij een bepaalde verandering in het DNA van de zieke cellen

Behandeling faalt bij...

  • Verhoging van de BCR-ABL waarden of aantal Philadelphia cellen
  • Mutaties of extra chromosomale veranderingen in cellen die al het Philadelphia chromosoom hebben
Behandelingsadvies

Bespreek met je hematoloog of en hoe vaak je medicatie hebt overgeslagen. Om zeker te zijn van een verhoging van de BCR-ABL waarden moet de test twee keer achter elkaar herhaald worden. Hierbij moet er tenminste één een BCR-ABL waarde hebben van meer dan, of gelijk aan 1%. Daarnaast moet een spiegelbepaling en mutatie analyse uitgevoerd worden om de oorzaak te bepalen. Afhankelijk van de oorzaak:

  • Wordt de dosis verhoogt
  • Stap je over naar een andere TKI. Dat is dan het tweede medicijn wat je krijgt en dat heet de tweedelijns behandeling. 
  • Of wordt een stamceltransplantatie overwogen. Dit is alleen het geval bij een bepaalde verandering in het DNA van de zieke cellen