Na 6 maanden

Dit is de tweede controle nadat je bent overgestapt van medicijn omdat je op het vorige medicijn niet of onvoldoende reageerde. 

In het eerste jaar van de behandeling is het belangrijk dat je iedere 3 maanden een controle krijgt. Bespreek tijdens die controle altijd met je hematoloog of en in welke mate je last hebt van bijwerkingen en of je medicijnen hebt overgeslagen. Dit beïnvloedt namelijk het resultaat van de behandeling. Je hematoloog kan je tips geven om de medicatie juist in te nemen of bijwerkingen tegen te gaan. Bijwerkingen kunnen ook een reden zijn om over te stappen naar een andere TKI. 

Optimaal bij...

  • ≤ 10% BCR-ABL in het bloedonderzoek en/of
  • < 35% cellen met het Philadelphia chromosoom in het beenmergonderzoek
Behandelingsadvies

De reactie op de behandeling is optimaal. De behandeling kan op dezelfde manier worden voortgezet en over 3 maanden krijg je een volgende controle. Blijf je medicatie consequent innemen om dit niveau te behouden maar ook om de kans te vergroten dat je uiteindelijk kan stoppen met de medicatie.

Waarschuwing bij...

  • 35-65% cellen met het Philadelphia chromosoom in het beenmergonderzoek
Behandelingsadvies

Er is reactie op de behandeling maar deze is niet optimaal. Bespreek met je hematoloog of en hoe vaak je medicatie hebt overgeslagen en of je last hebt van bijwerkingen. Daarnaast moet een spiegelbepaling en mutatie analyse uitgevoerd worden om de oorzaak te bepalen. Afhankelijk van de oorzaak:

  • Wordt de dosis verhoogd
  • Stap je over naar een andere TKI. Wanneer je vanwege bijwerkingen overstapt blijf je in de tweede lijn. Stap je over omdat het medicijn onvoldoende aanslaat dan heet je behandeling de derde lijn behandeling.
  • Of wordt een stamceltransplantatie overwogen. Dit is alleen het geval bij een bepaalde verandering in het DNA van de zieke cellen

Behandeling faalt bij...

  • > 10% BCR-ABL in het bloedonderzoek en/of
  • > 65% cellen met het Philadelphia chromosoom in het beenmergonderzoek
Behandelingsadvies

Helaas slaat de behandeling niet aan. Bespreek met je hematoloog of en hoe vaak je medicatie hebt overgeslagen en of je last hebt van bijwerkingen. Daarnaast moet een spiegelbepaling en mutatie analyse uitgevoerd worden om de oorzaak te bepalen. Afhankelijk van de oorzaak:

  • Stap je over naar een andere TKI. Wanneer je vanwege bijwerkingen overstapt blijf je in de tweede lijn. Stap je over omdat het medicijn onvoldoende aanslaat dan heet je behandeling de derde lijn behandeling.
  • Of wordt een stamceltransplantatie overwogen. Dit is alleen het geval bij een bepaalde verandering in het DNA van de zieke cellen