Alles over CML
  1. Alles over CML

Wat is CML?

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een vorm van bloedkanker. Een ander woord voor bloedkanker is leukemie. Het heet chronisch omdat de ziekte zich meestal langzaam ontwikkelt en niet meer zal verdwijnen.

Wat is de oorzaak van CML?

CML wordt veroorzaakt door een verandering in het erfelijk materiaal (DNA) van de stamcellen in het beenmerg. Stamcellen kunnen worden beschouwd als zaadjes die uitgroeien tot bloedcellen. DNA bestaat uit chromosomen en de chromosomen worden gevormd door genen.

CML Philadelphia chromosoom
Philadelphia chromosoom

Philadelphia-chromosoom

In CML-cellen is een gedeelte van een chromosoom (nummer 9) van plaats verwisseld met een gedeelte van een ander chromosoom (nummer 22). Dit nieuwe chromosoom heet het Philadelphia-chromosoom.

BCR-ABL gen

Door de verwisseling tussen de chromosomen ontstaat een nieuw gen. Het BCR-ABL gen. Dit is een koppeling van het gen dat ABL heet van chromosoom 9, met het gen dat BCR heet van chromosoom 22. Het BCR-ABL gen veroorzaakt de aanmaak van het BCR-ABL eiwit. Dit eiwit zorgt ervoor dat de beenmergcellen veel te veel gaan delen. Zo worden er ook veel te veel witte bloedcellen gemaakt die via het bloed door het lichaam gaan zwerven.

Van levensbedreigend naar chronisch

Sinds het medicijn imatinib in 2001 op de markt is gekomen hebben artsen grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van CML. De ziekte is veranderd van een levensbedreigende ziekte in een aandoening die bij de meeste patiënten goed onder controle kan worden gehouden met een bijna genormaliseerde overlevingskans.

CML is niet erfelijk

Het probleem bij CML zit alleen in de stamcellen en niet in geslachtscellen. Dat betekent dat CML niet erfelijk is en dus niet doorgegeven kan worden aan kinderen.