Wait and see

Je zit in de wait-and-see fase omdat er is besloten dat je voorlopig niet behandeld wordt. Dit kan gek voelen, zeker als er net CLL is geconstateerd. Maar sommige kankers ontwikkelen zich nauwelijks of geven pas na vele jaren klachten. In deze situatie heeft het behandelen van de kanker een negatief effect op jouw gezondheid. Zo zijn er verschillende redenen waarom het wait-and-see beleid wordt gehanteerd; 

  1. Behandeling zorgt niet voor een beter vooruitzicht en/of toename van levensjaren. 
  2. Door de behandeling kunnen er bijwerkingen ontstaan, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. 
  3. Ook is er risico op complicaties. Als een behandeling niet noodzakelijk is, is het beter om het risico te vermijden. 

De periode van wait-and-see kan enorm variëren tussen patiënten. Het kan om maanden, maar ook om jaren gaan. Tijdens deze periode word je regelmatig opgeroepen voor controle in het ziekenhuis bij jouw hematoloog. 

Het wait-and-see beleid kan door jou als moeilijk worden ervaren. Je kan het gevoel hebben dat er geen controle is en het afwachten kan veel onrust opleveren. Het is belangrijk om deze twijfels uit te spreken bij de hematoloog of bij de verpleegkundig (specialist). Zij kunnen je helpen, of doorsturen naar een psycholoog om je verder te helpen. 

Ook voor je omgeving kan het lastig zijn dat je nog niet behandeld wordt. Je familieleden of collega’s kunnen erg bezorgd zijn en je steeds aansporen om rust te nemen. De bedoelingen zijn goed, maar het kan als niet prettig worden ervaren. Het is verstandig om aan je omgeving duidelijk en rustig uit te leggen wat er aan de hand is en wat de behandeling inhoudt. Zo kunnen misverstanden worden voorkomen. 

Vragen?