Stamceltransplantatie (uitzonderlijke situatie)

Behandeling

Een stamceltransplantatie is een behandeling waarbij je stamcellen krijgt toegediend. Dit zijn cellen die allerlei soorten nieuwe bloedcellen aanmaken in het beenmerg. Zo kun je er dus voor zorgen dat de ‘gezonde’ cellen de ‘zieke’ cellen vervangen. De stamcellen die je krijgt toegediend kunnen van jezelf zijn of van een donor. Bij CLL wordt gekozen voor de stamcellen van een donor omdat transplantatie met eigen stamcellen niet effectief is. Dit wordt een allogene stamceltransplantatie genoemd. 
Met allogene stamceltransplantatie kan CLL langdurig worden onderdrukt en soms zelfs volledig genezen. Er wordt bij CLL niet vaak gebruik gemaakt van een stamceltransplantatie. Dit komt doordat de effecten van stamceltransplantaties bij CLL patiënten tegenvallen, zeker in het licht van alle huidige behandelmogelijkheden. Het kan grote complicaties met zich meebrengen en dit kan dan zwaarder wegen dan de voordelen ervan.

Vragen?