Chemo-immunotherapie (geen 17p-deletie / TP53-mutatie)

Lees meer over FCR via deze link

Bendastumine-rituximab BR70

BR70 is een combinatiebehandeling van de chemotherapie (bendamustine) en de immunotherapie (rituximab) van 70mg/m2. BR70 wordt vaak gebruikt voor fitte, oudere patiënten boven de 65 jaar. Het is een minder zware kuur dan FCR, ook een chemo-immunotherapie, vanwege minder kans op infecties. 

Lees meer over BR-70 via deze link

Vragen?