Venetoclax

Behandeling

Venetoclax is een medicijn dat behoort tot de doelgerichte therapieën en daarmee is venetoclax dus een middel dat zich aangrijpt op specifieke moleculen op kwaadaardige lymfocyten. Venetoclax grijpt zich aan op het eiwit BCL2, dat zich in grote hoeveelheden in de kwaadaardige lymfocyten bevindt. Het BCL2-eiwit beschermt de cel tegen afstervingsmechanismen en laat de cel zo lang mogelijk leven. Door dit eiwit te remmen, zorgt venetoclax ervoor dat de celdood juist in gang wordt gezet. Er treedt hierdoor een versnelde celdood op. Bijzonder is dat venetoclax niet in combinatie met een andere therapie hoeft te worden uitgevoerd.

Gebruik

Behandelingsadvies

Dit medicijn wordt in tabletvorm gegeven, waarbij de dosering gedurende 5 weken geleidelijk wordt opgehoogd. Daarna wordt deze behandeling voortgezet totdat er verergering van de ziekte optreedt of wanneer er onaanvaardbare bijwerkingen ontstaan.

Bijwerkingen

Behandelingsadvies

Men is voorzichtig in het gebruik van venetoclax, vanwege de kans op het ontstaan van het tumorlysissyndroom. Dit is een ernstige bijwerking, die zich voordoet wanneer teveel lymfocyten tegelijkertijd doodgaan door de behandeling. Lysis staat voor het doodgaan van cellen door het kapotgaan van het celmembraan, de laag die de binnen- en buitenkant van de cel scheidt. Bij het doodgaan van lymfocyten komen er allerlei afvalstoffen in het bloed terecht.

Wanneer  teveel cellen tegelijkertijd doodgaan, stapelen de afvalstoffen zich op in het bloed. Er worden dan vooral verhoogde bloedwaarden van urinezuur, kalium en fosfaat gezien. Dit kan leiden tot ernstige hartritmestoornissen en nierfunctiestoornissen.

In de eerste 5 weken van de behandeling met venetoclax is de kans op het tumorlysissyndroom het grootst.

Andere veelvoorkomende bijwerkingen bij venetoclax zijn:

  • Bloedarmoede
  • Tekort aan witte bloedcellen
  • Diarree en verstopping
  • Longklachten
  • Misselijkheid en braken
  • Tumorlysissyndroom
  • Vermoeidheid