Alles over CLL
  1. Alles over CLL

Wat is Chronische Lymfatische Leukemie?

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een vorm van bloedkanker. Deze vorm van kanker ontstaat in de lymfeklieren. Een ander woord voor bloedkanker is leukemie. Leukemie is een ziekte waarbij in het bloed vaak grote aantallen kwaadaardige witte bloedcellen aanwezig zijn. Het heet chronisch omdat de ziekte zich meestal langzaam ontwikkelt en niet meer zal verdwijnen. Per jaar krijgen ongeveer 1000 mensen de diagnose CLL. CLL komt tweemaal zoveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Oorzaak CLL

CLL is een ziekte die ontstaat door een ophoping van een bepaald type kwaadaardige witte bloedcellen, ook wel de B-lymfocyten genoemd. Deze B-lymfocyten hopen zich op in het bloed, lymfestelsel en het beenmerg.

Bij een gezond persoon sterven na verloop van tijd de cellen via een proces dat de geprogrammeerde celdood (apoptose) heet. In gezonde cellen zorgt apoptose ervoor dat alle cellen na een bepaalde tijd afsterven en het lichaam ruimt vervolgens de dode cellen op. Bij CLL is de apoptose van de B-lymfocyten verstoord, waardoor ophoping van B-lymfocyten plaats kan vinden. Naast dat de B-lymfocyten een verstoorde geprogrammeerde celdood hebben, delen de B-lymfocyten zich bij CLL ook sneller dan normaal. Dit wordt ook wel verhoogde delingsactiviteit genoemd.

Door de verstoorde geprogrammeerde celdood (apoptose) en de verhoogde delingsactiviteit ontstaat de ziekte CLL:

Een ophoping van rijpe B-lymfocyten die niet goed meer functioneren (kwaadaardige B-lymfocyten).

Lees hier meer informatie over lymfocyten en hun functie in het lichaam.

Verloop van CLL

Het verloop van CLL is bij elke patiënt anders. Bij een deel van de patiënten (30%) verloopt de ziekte traag. Bij deze patiënten wordt deze ziekte vaak toevallig ontdekt en zijn er geen klachten. Op dat moment is er vaak nog geen behandeling nodig. Dan ligt een wait-and-see beleid voor de hand. De patiënt hoeft dan vaak alleen op controle te komen.

Bij het grootste deel van de patiënten (60%) verloopt de ziekte de eerste 5-10 jaar rustig, maar komt er toch vrijwel altijd een moment waarop de ziekte zich agressiever gaat gedragen. Dan kan met medicijnen worden geprobeerd om de leukemie te onderdrukken. Vaak lukt dit goed en neemt het aantal CLL-cellen sterk af. In veel gevallen verloopt CLL zonder grote problemen en overlijdt de patiënt uiteindelijk met CLL en niet aan CLL .

Bij een klein deel van de patiënten (10%) is er al bij het ontstaan van de CLL sprake van een agressieve vorm. In dit laatste geval zijn er veel klachten en worden er zware behandelingen ingezet. 

Lees hier meer informatie over de verschillende behandelingen.