Privacybeleid
 1. Privacybeleid

Privacybeleid ten behoeve van het Forum van CMyLife

Radboudumc is op dit moment eigenaar van CMyLife en vindt het belangrijk om bij Het Forum van CMyLife zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Radboudumc zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Radboudumc heeft voldaan aan de meldingsplicht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Gegevens en doeleinden

Radboudumc verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Het in contact brengen van patiënten, familie, mantelzorgers en betrokkenen rondom CML;
 2. Kennisuitwisseling tussen Gebruikers;
 3. Na anonimisatie: (Wetenschappelijk) onderzoek naar gebruik en inhoud van het Forum van CMyLife;
 4. Mogelijkheid om personen te verzoeken om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek op gebied van CML
 5. Beheer van Het Forum van CMyLife:
  1. Om Het Forum van CMyLife technisch te kunnen laten functioneren;
  2. Ter verbetering van het gebruiksgemak, de ‘user experience’;
  3. Ter analyse van het gebruik van Het Forum van CMyLife ten behoeve van beheer en doorontwikkeling;
 6. Het ondersteunen van het plaatsen en Gebruiken van Content door de Gebruiker;
 7. Verifiëren patiënten en betrokkenen;
 8. Verzenden van notificaties.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt voor de genoemde doelen:

 • Voor en achternaam, tussenvoegsel, geslacht, foto, biografie om deze te kunnen weergeven in het Profiel (Doeleinde 1,2,4,5 en 6)
 • Type gebruiker, patiënt of betrokkene (Doeleinde 1,2,4,7)
 • Telefoonnummer (Doeleinde 8, specifiek voor inloggen op persoonlijk gezondheidsdossier met sms code)
 • Email adres (Doeleinde 7, 8)
 • Ziekenhuis (Doeleinde 3)
 • Weergegeven naam om berichten te anonimiseren (1,2,5 en 6)
 • Content: weergave van de bijdragen (inclusief ge-uploade bestanden) van Gebruiker op het Forum (1,2,3,5 en 6)
 • IP adressen (3, 5 en 6)
 • Naam en versienummer browser (5 en 6)
 • Pagina’s die u bezoekt (3 en 5).

Desgewenst kunt u uw gegevens verwijderen uit uw Profiel.  Opheffen van een Profiel door een Gebruiker is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door een verzoek te richten aan info@CMyLife.nl

Als Gebruiker bent u zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via het Forum van CMyLife, onder vermelding van de weergegeven naam “oud gebruiker”. 

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien en voor zover u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven. Dit zal u expliciet gevraagd worden.

Indien het Radboudumc uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zijn, zal het Radboudumc contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken. U kunt dan het gebruik van uw gegevens weigeren.

Diensten van derden

Het Forum van CMyLife bevat Diensten van Derden of links naar Diensten van Derden. Deze diensten werken onafhankelijk van Het Forum van CMyLife en van het Radboudumc, en hanteren hun eigen voorwaarden en (privacy)beleid. U bent zelf verantwoordelijk hier kennis van te nemen alvorens u gebruikt maakt van een dergelijke dienst. Het Radboudumc is niet aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten van derden of de gevolgen van het gebruik hiervan door u.

Beveiliging

Het Radboudumc zal erop toezien dat de vastgelegde gegevens, waaronder persoonsgegevens, met zorg worden verwerkt en goed beschermd worden tegen verlies of onrechtmatige verwerking volgens de thans geldende veiligheidsnormen. Het Radboudumc controleert zijn systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en neemt desgewenst actie. Desondanks kan het Radboudumc de veiligheid van Het Forum van CMyLife en de verwerkte gegevens niet garanderen.

Bewerker

Het Radboudumc maakt gebruik van Re:publik BV voor het beheer en de hosting van Het Forum van CMyLife. Dit bedrijf is daarmee een bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met aanvaarding van deze privacyverklaring aanvaardt u dat uw gegevens, waaronder persoonsgegevens worden bewerkt door Re:publik BV. De bewerker heeft de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

Bewaarplicht

Het Radboudumc zal uw gegevens ter beschikking blijven stellen via Het Forum van CMyLife zolang het Radboudumc Het Forum van CMyLife exploiteert. Wanneer het Radboudumc stopt Het Forum van CMyLife te exploiteren dan zal het Radboudumc zich inspannen om u hiervan op de hoogte te stellen. Na notificatie zal het Radboudumc een periode van minstens drie maanden aanhouden waarbinnen u in de gelegenheid bent de aanwezige informatie te downloaden, te kopiëren, af te drukken of op een andere wijze veilig te stellen alvorens deze zal worden vernietigd.

Voor vragen , opmerkingen, klachten en voor inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken kunt u contact met ons opnemen via info@CMyLife.nl, zodat wij hierop gepaste actie kunnen ondernemen.