Privacybeleid
 1. Privacybeleid

Privacybeleid

Radboudumc is op dit moment eigenaar van CMyLife en vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Radboudumc verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG).

Wij plaatsen de volgende cookies:

Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het Radboudumc gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Radboudumc kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Hieronder worden de verschillende soorten cookies genoemd waarbij gemeld wordt in hoeverre de website van het Radboudumc van deze cookies gebruik maakt: De website http://www.cmylife.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, deze zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw beoordeling van blog-artikelen te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
 • Cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring - met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn kunnen verbeteren.
 • Cookies voor kernfuncties - hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.
 • Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld een profiel van de internetgebruiker op te stellen. Deze cookies mogen conform de cookiewetgeving alleen geplaatst worden indien we van tevoren uw toestemming vagen omdat het hier gaat om gebruik van cookies met een ander doel dan informatie over kwaliteit of effectiviteit.
 • Youtube film en video. YouTube wordt door http://www.cmylife.nl gebruikt voor het opslaan en weergeven van videocontent. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun diensten bij te houden. De YouTube-cookies worden alleen geïnstalleerd als u op Play drukt. Zie https://www.google.com/policies/privacy/ voor meer informatie over Youtube privacy beleid.

Gegevens en doeleinden

Radboudumc verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Het in contact brengen van patiënten, familie, mantelzorgers en betrokkenen rondom CML en CLL;
 2. Kennisuitwisseling tussen Gebruikers;
 3. Na anonimisatie: (Wetenschappelijk) onderzoek naar gebruik en inhoud van het Forum van CMyLife;
 4. Mogelijkheid om personen te verzoeken om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek op gebied van CML en CLL;
 5. Beheer van de CMyLife website en Het Forum:
  1. Om de CMyLife website en Het Forum technisch te kunnen laten functioneren;
  2. Ter verbetering van het gebruiksgemak, de ‘user experience’;
  3. Ter analyse van het gebruik van de CMyLife website en Het Forum ten behoeve van beheer en doorontwikkeling;
 6. Het ondersteunen van het plaatsen en Gebruiken van Content door de Gebruiker;
 7. Verifiëren patiënten en betrokkenen;
 8. Verzenden van notificaties.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt voor de genoemde doelen:

 • Voor en achternaam, tussenvoegsel, geslacht (en foto en biografie indien op Het Forum ingevuld) om deze te kunnen weergeven in het Profiel (Doeleinde 1,2,4,5 en 6)
 • Type gebruiker, patiënt of betrokkene (Doeleinde 1,2,4,7)
 • Telefoonnummer (Doeleinde 8, specifiek voor inloggen op persoonlijk gezondheidsdossier met sms code)
 • Email adres (Doeleinde 7, 8)
 • Ziekenhuis (Doeleinde 3)
 • Weergegeven naam om berichten te anonimiseren (1,2,5 en 6)
 • Content: weergave van de bijdragen (inclusief ge-uploade bestanden) van Gebruiker op het Forum en de CMyLife website (1,2,3,5 en 6)
 • IP adressen (3, 5 en 6)
 • Naam en versienummer browser (5 en 6)
 • Pagina’s die u bezoekt (3 en 5).

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien en voor zover u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven. Dit zal u expliciet gevraagd worden.

Indien het Radboudumc uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zijn, zal het Radboudumc contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken. U kunt dan het gebruik van uw gegevens weigeren.

Verwerker van Het Forum

Het Radboudumc maakt gebruik van Re:publik BV voor het beheer en de hosting van Het Forum van CMyLife. Dit bedrijf is daarmee een verwerker in de zin van de AVG. Met aanvaarding van deze privacyverklaring aanvaardt u dat uw gegevens, waaronder persoonsgegevens worden verwerkt door Re:publik BV. De verwerker heeft de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

Account opheffen

Opheffen van een Account door een Gebruiker is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door een verzoek te richten aan info@CMyLife.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden - wanneer u uw account heeft laten verwijderen - niet meer in de website opgeslagen. Als Gebruiker bent u zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Account beschikbaar gesteld blijft via de CMyLife website en het Forum van CMyLife, onder vermelding van de weergegeven naam “oud gebruiker”. Wanneer het Radboudumc stopt Het Forum van CMyLife te exploiteren dan zal het Radboudumc zich inspannen om u hiervan op de hoogte te stellen. Na notificatie zal het Radboudumc een periode van minstens drie maanden aanhouden waarbinnen u in de gelegenheid bent de aanwezige informatie op Het Forum te downloaden, te kopiëren, af te drukken of op een andere wijze veilig te stellen alvorens deze zal worden vernietigd.

Voor vragen, opmerkingen, klachten en voor inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken kunt u contact met ons opnemen via info@CMyLife.nl, zodat wij hierop gepaste actie kunnen ondernemen.

Beveiliging

Het Radboudumc zal erop toezien dat de vastgelegde gegevens, waaronder persoonsgegevens, met zorg worden verwerkt en goed beschermd worden tegen verlies of onrechtmatige verwerking volgens de thans geldende veiligheidsnormen. Voor (geanonimiseerde) gegevens die door Google Analytics verwerkt worden hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten en deze worden exclusief via een versleutelde verbinding (SSL) met Google gedeeld. Het Radboudumc controleert zijn systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en neemt desgewenst actie. Desondanks kan het Radboudumc de veiligheid van Het Forum van CMyLife en de verwerkte gegevens niet garanderen.

Diensten van derden

CMyLife bevat naast Het Forum Diensten van Derden of links naar Diensten van Derden. Deze diensten werken onafhankelijk van CMyLife en van het Radboudumc, en hanteren hun eigen voorwaarden en (privacy)beleid. U bent zelf verantwoordelijk hier kennis van te nemen alvorens u gebruikt maakt van een dergelijke dienst. Het Radboudumc is niet aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten van derden of de gevolgen van het gebruik hiervan door u.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.