Onderzoek per ziektebeeld Onderzoek
 1. Onderzoek per ziektebeeld
Ziektebeelden
Weergave
 • DPP4 studie

  Deze studie zal ongeveer hetzelfde gaan inhouden als de NAUT studie maar dan met de toevoeging van een antidiabetesmiddel, vildagliptine. De vraag is of dit middel bijdraagt aan een betere respons. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling hematologie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht (078 654 64 64 | back-hema-onco@asz.nl) of met het VUmc Amsterdam (020 444 26 04 | hematologie@vumc.nl)

 • BOSI (bosutinib/bosulif)

  In deze studie wordt het verloop van de cytogenitische en moleculaire respons geëvalueerd van mensen die bosutinib gebruiken. Vraag je hematoloog voor meer informatie.

 • SUSTRENIM (Treatment free remission)

  Deze studie onderzoekt het effect op de kans om te stoppen van een behandeling die start met Nilotinib versus een behandeling die start met Imatinib en overgaat in Nilotinib wanneer er geen optimale respons is. Vraag je hematoloog voor meer informatie.

 • Evaluatieonderzoek CMyLife

  Het CMyLife platform is ontwikkeld om de kwaliteit van zorg voor CML patiënten in alle fasen van het zorgproces (diagnostiek, behandeling & nazorg) te verbeteren. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk gebruik van het CMyLife platform door patiënten en zorgverleners en wat hun ervaringen zijn met het platform.

 • NiFo-studie

  Het medicijn nilotinib (Tasigna) moet op een lege maag met tussenpozen van 12 uur worden ingenomen. Deze studie onderzoekt de invloed van voedsel op de concentratie van nilotinib in het bloed. Hierbij wordt de bloedspiegel van nilotinib na inname van een lagere dosering vergeleken met die van de aanbevolen dosering op een lege maag.