Wetenschappelijk onderzoek COVID-19 bij CML Nieuwsblog
  1. Wetenschappelijk onderzoek COVID-19 bij CML
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

Wij willen u vragen om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 (Coronavirus) bij CML-patiënten

Achtergrond van het onderzoek

Inmiddels verspreidt het nieuwe coronavirus of COVID-19 zich ook in Nederland. Op dit moment zijn er geen specifieke gegevens beschikbaar over COVID-19 bij patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML). Normaal gesproken zorgt CML of de behandeling met tyrosinekinaseremmers (TKIs) tegen CML niet voor een verminderde afweer. Maar we weten niet zeker of CML die niet goed reageert op de behandeling of dat de TKI zelf een verminderde weerstand tegen COVID-19 veroorzaakt. Daarom is het van belang om informatie over COVID-19 bij CML patiënten te verzamelen, zodat in de toekomst de zorg rondom COVID-19 voor CML patiënten verbeterd kan worden.

Doel van het onderzoek

Om deze informatie te verzamelen willen wij u vragen om mee te doen aan ons onderzoek. In dit onderzoek willen wij met vragenlijsten onderzoeken of patiënten met CML vatbaarder zijn voor COVID-19 en of zij ernstigere klachten krijgen dan mensen zonder CML.

Wat meedoen inhoudt

Als u meedoet vragen wij u bij start van het onderzoek één vragenlijst (28 vragen) in te vullen en vervolgens elke 2 weken een korte vragenlijst (8 vragen, multiple choice). Dit duurt in principe zo lang als dat de corona epidemie in Nederland duurt. Om het ziektebeeld bij CML patiënten goed te kunnen vergelijken met mensen zonder CML gaan een aantal vragen, indien van toepassing, ook over uw levenspartner met wie u samenwoont. Wij verwachten namelijk dat uw partner hetzelfde risico op besmetting met het nieuwe coronavirus loopt als u, waardoor wij de rol van CML preciezer kunnen onderzoeken.

Ja, ik wil me aanmelden voor het onderzoek

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt als u zelf kiest om te stoppen of als het einde van het onderzoek bereikt is (ongeveer een maand na de corona epidemie).
Na het verwerken van alle gegevens worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op CMyLife bekend gemaakt.
De verzamelde gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de huidige evaluatie. Uiteraard zal er vertrouwelijk met deze gegevens worden omgegaan en worden deze volledig gecodeerd verwerkt.

Wat is verder belangrijk om te weten?

Wat als ik niet wil meedoen, of wil stoppen met het onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw CML.  
Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld voor uw [ziekte/aandoening]. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker.
De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Hoe worden mijn gegevens bewaard en gebruikt?

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals e-mailadres en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw e-mailadres en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. 

Kan ik toegang krijgen tot mij gegevens ter controle?

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie (Radboudumc) toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens: de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt en een monitor die voor de onderzoeker werkt. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Wat is de bewaartermijn voor mijn gegevens?

Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie.

Kan ik de toestemming voor gebruik van mijn gegevens intrekken?

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens?

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat: info@cmylife.nl
Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het Radboudumc of de Autoriteit Persoonsgegevens.