Nieuwe gevoelige digitale druppel PCR-meting van BCR-ABL als voorspeller voor een succesvolle medicatie-stoppoging Nieuwsblog
  1. Nieuwe gevoelige digitale druppel PCR-meting van BCR-ABL als voorspeller voor een succesvolle medicatie-stoppoging
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

Nieuwe gevoelige digitale druppel PCR-meting van BCR-ABL als voorspeller voor een succesvolle medicatie-stoppoging

Indien u chronische myeloïde leukemie (CML) heeft en de ziekte langdurig sterk onderdrukt is (“in diepe remissie”), kunt u mogelijk in aanmerking komen om de medicatie op proef te stoppen. U moet onder andere minstens drie jaar met een TKI behandeld zijn en de BCR-ABL-waarde moet minstens een jaar stabiel onder 0.01% liggen (= MR4.0).

Achtergrond en uitleg over het project

Gemiddeld zal de medicatiestoppoging in ongeveer de helft van de gevallen succesvol zijn en blijft de ziekte ook zonder medicatie voldoende onderdrukt. Bij patiënten waarbij het BCR-ABL boven de 0.1% stijgt, moet de medicatie herstart worden. Hierop zal het signaal weer opnieuw dalen naar de eerdere diepe remissie. Goede voorspellende factoren zijn nodig om de kandidaten voor een stoppoging beter te kunnen selecteren en zo de kans op succes te vergroten. Eén van deze voorspellers is de diepte van remissie (het % BCR-ABL) gemeten door middel van een nieuwe, zeer nauwkeurige PCR-techniek: de digitale druppel PCR.

Digitale druppel PCR test

Uw arts kan een bloedmonster insturen voor meting van het BCR-ABL met zowel de standaard PCR-techniek, alsook een nieuwe, gevoeligere digitale druppel PCR-techniek. Deze testen kunnen kosteloos uitgevoerd worden in het Erasmus MC dankzij een projectsubsidie van ZonMw in het “Goed Gebruik Geneesmiddelen” programma aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Erasmus MC. Uw arts krijgt beide uitslagen terug gerapporteerd met een begeleidend advies om met u te bespreken. Als de BCR-ABL-waarde laag genoeg is, dan wordt een positief advies gegeven om een stoppoging te ondernemen. Als de BCR-ABL-waarde nog relatief hoog is, dan kan het verstandiger zijn nog enige tijd te wachten. U beslist samen met uw eigen arts of u een dergelijk advies opvolgt.

Praktijkonderzoek

Voor dit project wordt een praktijkonderzoek gedaan naar het beloop van de stoppoging van patiënten die deze nieuwe test hebben laten uitvoeren. Hiervoor worden geselecteerde medische gegevens over de ziekte en het beloop in de 2 jaar na de medicatiestop verzameld. U kunt bij het insturen van het bloedmonster voor de digitale druppel BCR-ABL test aangeven of u hiervoor toestemming geeft.

Wie kan deelnemen aan dit project

Alle CML-patiënten in Nederland die in aanmerking komen voor een TKI-stoppoging volgens huidige landelijke CML-richtlijnen.

Deelnemen

Deelname verloopt via uw behandelend hematoloog, die de hiervoor benodigde formulieren kan opvragen bij de projectcoördinator (zie onder voor contactgegevens) of via deze website: https://hema13.erasmusmc.nl/digitale_druppel_pcr_BCR-ABL1.html

Meer weten

Als u meer informatie wil krijgen over de digitale druppel PCR test of het praktijkonderzoek, dan kunt u contact opnemen met de coördinator drs. Camille C.B. Kockerols via c.c.b.kockerols@asz.nl. U kunt uw vraag per email stellen, of een telefoonnummer vermelden met het verzoek u hierover te bellen.

Reacties (0)
Reactie plaatsen