Enthousiasme tijdens de “Kick-off gebruikerstest CMyLife” Nieuwsblog
  1. Enthousiasme tijdens de “Kick-off gebruikerstest CMyLife”
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

Enthousiasme tijdens de “Kick-off gebruikerstest CMyLife”

Het CMyLife team heeft op 27 Juni in het RadboudUMC en 10 Juli in het Amsterdam UMC een kick-off georganiseerd voor de eerste groep deelnemers van de gebruikerstest voor het CMyLife platform. De gebruikerstest houdt in dat CML-patiënten gedurende een periode van 6 maanden gebruik maken van de verschillende functionaliteiten van het CMyLife platform, inclusief de MedApp en Richtlijnapp. De gebruikerstest is bedoeld om inzicht te krijgen in de voordelen van het gebruik, waar gebruikers tegenaan lopen en waar verbeteringen nodig zijn.
Tijdens de kick-off zijn naast het doel en planning van de gebruikerstest ook alle functionaliteiten van het CMyLife platform en de daar bijhorende apps toegelicht. 


Wij willen het CMyLife platform zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van jou als gebruiker. Dit willen we doen door heel goed naar de gebruiker te luisteren! Om die reden ervaren wij de inzet van deelnemers aan de kick-off en gebruikerstest als heel waardevol! Onze dank hiervoor is groot!

Afsluitende foto Kick-off, 27 Juni 2019 RadboudUMC

Enkele bevindingen kick-off

  • Er is een grote behoefte aan controle en regie binnen het eigen CML-zorgtraject en CMyLife helpt daarin
  • Momenteel zijn er te veel verschillende apps en te veel functionaliteiten per app naast CMyLife
  • Het instellen van wekkers als herinnering voor de innamemomenten wordt als waardevol ervaren
  • Het is niet altijd mogelijk om medicijnen bij te bestellen via MedApp
Uitleg CMyLife Platform, 27 Juni 2019 RadboudUMC

Evaluatie Kickoff

Het CMyLife team is ontzettend dankbaar voor de positieve evaluatie die gegeven is door de deelnemers. De gemiddelde score is 4.5/5, wat overeenkomt met een 9 als cijfer (schaal 1-10). De bevindingen van de kick-off zullen nu al gebruikt worden om het platform verder te ontwikkelen en te verbeteren. Maar de grootste verbeterslag hopen we te maken naar aanleiding van de ervaringen van deelnemers aan de gebruikerstest.

Interesse in deelname

Als u naar aanleiding van het bovenstaande wilt meedoen aan de gebruikerstest (en u voldoet aan de criteria) kan dit nog steeds. U kunt dit via een mail doorgeven aan;
marc.nijsten@radboudumc.nl. Voor meer informatie over de gebruikerstest en de criteria of het aanmelden klik hier.

Reacties (0)
Reactie plaatsen