COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten Nieuwsblog
 1. COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten
 • Auteur(s):
Nu beoordelen:

COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten

Vandaag is de RIVM/LCI handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten gepubliceerd op de LCI-website, zie: https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten.

Samenvatting

Op het moment van opstellen van deze handleiding (jan- 2021) is er sprake van een hoge incidentie van COVID-19 met hoog infectierisico ook voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten, die een verhoogd risico hebben op een gecompliceerd beloop van COVID-19. Vanwege de programmatische aanpak bij de vaccinatiecampagne worden alle immuungecompromitteerde patiënten opgeroepen voor vaccinatie. Vanwege het belang van bescherming tegen ziekte en overlijden is prioritering van vaccinatie voor de patiënten belangrijk, ook al is er mogelijk sprake van verminderde effectiviteit van vaccinatie ten gevolge van immuundeficiëntie of immuunsuppressie door de fase van de onderliggende ziekte of behandeling, of door gebruik van immuunsuppressiva. In deze fase van de epidemie wordt geadviseerd om vaccinatie niet uit te stellen tot een moment dat er mogelijk een betere vaccinatierespons verwacht kan worden. Na vaccinatie blijven nog alle standaard preventieve maatregelen om infectie te voorkomen van kracht, omdat data over effectiviteit van vaccinatie bij deze groep ontbreken. Er zijn meerdere vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling en er zijn nu twee mRNA-vaccins geregistreerd. Deze vaccins lijken op dit moment zeer effectief bij ouderen en zijn naar verwachting veilig bij immuungecompromitteerde patiënten. Het risico van eventuele bijwerkingen van vaccinatie weegt niet op tegen het risico van COVID-19 doormaken. Daarom worden deze mRNA-vaccins geadviseerd. De optie om naast de patiënt ook huishoudcontacten van ernstig immuungecompromitteerde patiënten te vaccineren, wordt nog uitgewerkt. Er zijn nog maar weinig data over de afname van transmissie na vaccinatie beschikbaar. Deze handleiding zal periodiek worden herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden en beschikbaar komen, en op basis van nieuw onderzoek over COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten. 

Uit de LCI handreiking: specifieke adviezen voor hematologische patiënten

Aandoening / groep aandoeningen
Type behandeling
Kan deze patiënten-groep met mRNA vaccin gevaccineerd worden?
Kan tijdens de behandeling gevaccineerd worden?
Optimale timing (voor of na behandeling of medicatie)
Opmerkingen
Hematologie
Chemotherapie inclusief tyrosine kinase remmers, IMiDs1
Ja
Ja
Zie algemene principes
Vaccinatie niet uitstellen indien oproep tot vaccinatie binnen dit interval van toediening. Ringvaccinatie van volwassen huisgenoten*
B-cel depleterende therapie2
Ja
Ja
Als vaccinatie ingehaald kan worden: indien mogelijk >3 mnd na laatste dosis
Vaccinatie niet uitstellen indien oproep tot vaccinatie binnen dit interval van toediening. Ringvaccinatie van volwassen huisgenoten*
Autologe en allogene stamcel-transplantatie
Ja
Ja
Als vaccinatie ingehaald kan worden: overweeg uitstel met 3 mnd na laatste kuur
Vaccinatie niet uitstellen indien oproep tot vaccinatie binnen dit interval van toediening. Ringvaccinatie van volwassen huisgenoten*
Graft versus host disease
Ja
Ja
Geen voorkeur
CAR T celtherapie
Ja
Ja
Vaccinatie niet uitstellen indien oproep tot vaccinatie binnen dit interval van toediening. Ringvaccinatie van volwassen huisgenoten*

1 Behalve B cel-depleterende therapie; 2 Rituximab, obinutumumab, ATG, alemtuzumab. * Op het moment van opstellen van deze Handleiding nog geen onderdeel van het vaccinatieprogramma.

Dit is de officiële publicatie van de NVvH. De publicatie zal nog omgeschreven worden naar een begrijpelijke tekst. 

Reacties (8)
 • Door op 16:04

  Hoe zit het als je te weinig bloedplaatjes aanmaakt?
  En heb een langzaamwerkende schildklier en reuma (ziekte van sjogren). En ben allergisch heb hooikoorts. Hier slik ik loratadine voor. Mag ik dan wel ingeent worden tegen Corona? En zoja welk vaccin is dan het beste?
  Vriendelijke groet,
  R. Donker

 • Door op 16:54

  Beste meneer Donker,

  Bedankt voor het stellen van uw vraag. We zullen deze doorzetten naar onze aangesloten specialisten, en u dan privé het antwoord laten weten. Aangezien het hier om een hele specifieke situatie gaat.

  Met vriendelijke groeten,
  CMyLife

 • Door op 10:27

  In de richtlijn staat dat wij de 2e prik binnen de oorspronkelijk gestelde termijn moeten krijgen. Wat betekent het aangepaste beleid waarin de 2e prik pas na 6 weken wordt toegediend? Hoe kunnen we regie nemen op het tijdig krijgen van deze 2e prik?

 • Door op 10:37

  Beste mevrouw Sleebe,

  Hartelijk dank voor het stellen van uw vraag, wij zullen deze doorzetten naar onze aangesloten specialisten en zo spoedig mogelijk met een antwoord bij u terug komen.

  Met vriendelijke groeten,
  CMyLife

 • Door op 15:49

  Soy paciente de Leucemia mieloblastica cronica con tratamiento Imatinib, puedo recibir la vacuna del covir?
  Por lo demas estoy sana.
  Muchas gracias.

 • Door op 09:22

  Beste mevrouw Sleebe,

  We hebben uw vraag doorgezet naar onze aangesloten specialisten en kregen het volgende antwoord terug:
  "Het is ook mijn voorkeur als de 2e vaccinatie gegeven wordt op het tijdsmoment zoals dit gebruikt is in de studies die de goede werking hebben aangetoond.

  Van een mogelijkheid of wenselijkheid om 'regie te nemen' met de intentie uitzonderingen te creëren voor bijvoorbeeld cml patiënten is echter geen sprake. In deze megaoperatie om Nederland te vaccineren terwijl vaccins schaars zijn en we afhankelijk zijn van externe factoren voor leveringen, moeten we accepteren dat er een centraal gezag is. En dat is het ministerie.

  De verwachting is dat een langer interval tot 2e vaccinatie geen groot verschil maakt.

  Laten we blij zijn dat veilige, effectieve vaccins nu beschikbaar zijn. Hopelijk zijn ook cml patiënten zo snel mogelijk beschermd door vaccins. En laten we dan ook hopen dat er zo min mogelijk concessies gedaan hoeven te worden aan de 'ideale' schema's!"

  Hopelijk geeft dit voldoende antwoord op uw vraag.

  Met vriendelijke groet,
  CMyLife

 • Door op 16:38

  Estimada Sra. Lourdes,

  Gracias por hacer tu pregunta. Según las pautas holandesas, puede tomar la vacuna corona. Sin embargo, nuestro consejo es que lo analice con su propio médico. Él conoce mejor su situación personal.

  Sinceramente,
  CMyLife

 • Door op 17:32

  Uw antwoord is helemaal helder en ik kan me er uiteraard ook in vinden. Dank.

Reactie plaatsen