COVID-19 vaccinatie bij hematologische patiënten Nieuwsblog
  1. COVID-19 vaccinatie bij hematologische patiënten
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

COVID-19 vaccinatie bij hematologische patiënten

Hieronder vindt u een publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, met betrekking tot de COVID-19 vaccinaties bij hematologische patiënten.

Vanuit het RIVM wordt nog gewerkt aan een uniform beleid over COVID-19 vaccinatie van immuungecompromitteerden. Daar zijn we vanuit de NVvH bij betrokken. Ons uitgangspunt daarbij is dat vaccinatie veilig is, en dat er weinig feitelijke onderbouwing is bij wie vaccinatie niet effectief zou zijn. We willen dus geen patiëntencategorie op voorhand uitsluiten van vaccinatie. Behandelaren kunnen op individuele gronden besluiten vaccinatie uit te stellen bij patiënten van wie zij verwachten dat de respons onvoldoende is. Voorwaarde daarvoor is dat deze patiënten op een later moment wel gevaccineerd kunnen worden. Uitstel moet alleen overwogen worden bij transplantatiepatiënten en patiënten die immunochemotherapie krijgen, met de insteek dat zij binnen een paar maanden naar verwachting een veel betere respons op vaccinatie laten zien. 

De NVvH werkgroep COVID-19 heeft het volgende advies aan hematologische patiënten geformuleerd:

  • Afstand houden en mondneusmaskers dragen blijft belangrijk, ook als u gevaccineerd bent
  • Het coronavaccin is even veilig voor patiënten met hematologische aandoeningen als voor anderen
  • In principe komt iedereen in aanmerking voor vaccinatie
  • Alleen in specifieke gevallen waarin door tijdelijke onderdrukking van de afweer de effectiviteit van het vaccin lager kan zijn, wordt er soms voor gekozen vaccinatie uit te stellen
  • Overleg bij twijfel met uw behandelaar als u een oproep voor vaccinatie krijgt.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Houd de website in de gaten.

Reacties (0)
Reactie plaatsen