COVID-19 update Nederlandse Vereniging voor Hematologie Nieuwsblog
  1. COVID-19 update Nederlandse Vereniging voor Hematologie
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

COVID-19 update Nederlandse Vereniging voor Hematologie

Hierbij vraagt de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) graag uw aandacht voor de nieuwe leidraad ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie’.  Deze leidraad gaat specifiek over patiënten met trombocytopenie (<150x109/l), met of zonder trombose, na COVID-19 vaccinatie, en niet over alle gevallen van trombose na COVID-19 vaccinatie. 

De leidraad is opgesteld door internisten, neurologen en een klinisch chemicus vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en de NVN. Namens de NVvH hebben Marieke Kruip (voorzitter werkgroep), Mandy Lauw, Roger Schutgens en Karina Meijer bijgedragen aan de ontwikkeling. 

U vindt de leidraad met het bijbehorende stroomdiagram op de NVvH-website / COVID-pagina alsmede op de NIV-website.  

Twee keer vaccineren na besmet te zijn geweest met COVID-19

In het kader van de tweede ronde vaccinaties adviseert de NVvH COVID werkgroep om hematologische patiënten die COVID hebben doorgemaakt wél twee keer te vaccineren. 

Reacties (0)
Reactie plaatsen