Corona-onderzoek in het Radboudumc Nieuwsblog
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

Specialisten van het Radboudumc in Nijmegen en Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht doen onderzoek naar het coronavirus onder CML-patiënten. Binnen de deelnemersgroep gaf 40% aan zich zorgen te maken over een mogelijke besmetting met het coronavirus en de gevolgen daarvan. De eerste resultaten geven aan dat er geen aanmerkelijk hogere besmettingsgraad is onder CML-patiënten vergeleken met de rest van Nederland. Dat is voorzichtig geruststellend nieuws. Lees het volledige artikel hieronder (vertaald uit het engels). Het originele artikel (in het engels) is te lezen via deze link.

Onderzoeksopzet

We rapporteren de voorlopige resultaten van een Nederlandse studie waarin wordt onderzocht of patiënten met CML een hogere kans hebben op besmetting met het coronavirus en of zij bij besmetting ernstiger ziek worden dan mensen zonder CML. Patiënten werden uitgenodigd via CMyLife om deel te nemen door vragenlijsten in te vullen. Ook hun volwassen huisgenoot/partner, indien van toepassing, werd gevraagd om mee te doen en vragenlijsten in te vullen als een zogenaamde controlegroep. Op deze manier kunnen het risico op besmetting en de ernst van de ziekte bij CML-patiënten worden vergeleken met deze controlegroep. Op 6 april 2020 werd gestart met het onderzoek en werden de eerste vragenlijsten ingevuld. Bij deelname werd een uitgebreide vragenlijst ingevuld met vragen over de algemene gegevens en gezondheid, het beloop en behandeling van de CML (alleen voor patiënten) en symptomen passende bij COVID-19. Vervolgens werd elke 2 weken een korte vragenlijst ingevuld om te kijken of symptomen zijn opgetreden, het coronavirus aangetoond is met een test en of iemand in het ziekenhuis heeft gelegen. Patiënten werd ook gevraagd of ze hun CML behandeling hebben gepauzeerd of niet.  

Resultaten

Op dit moment (26 mei) doen 148 CML-patiënten (gemiddelde leeftijd 57.5, 48% man) en 123 huisgenoten (gemiddelde leeftijd 60 jaar) mee aan het onderzoek. De meerderheid van de patiënten en huisgenoten past de preventieve maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM toe. Bijna 40% van de CML-patiënten gaf aan zich matig tot veel zorgen te maken over het coronavirus.

Als we kijken naar de ziekteverschijnselen van CML-patiënten bij deelname aan het onderzoek kwam neusverkoudheid het vaakst voor (in 17% van de gevallen), gevolgd door hoesten (14%). Koorts werd niet gemeld. Veel patiënten (70%) meldden geen ziekteverschijnselen te hebben. Onder de huisgenoten werd ook vooral neusverkoudheid (9%) en hoesten (6.5%) gemeld. Ook bij hen werd geen koorts gemeld. Van de huisgenoten meldde 85% geen klachten te hebben. Slechts twee patiënten zijn getest op het coronavirus bij deelname van het onderzoek. Bij één patiënt is het coronavirus ook aangetoond en is een ziekenhuisopname (zonder opname op de Intensive Care) nodig geweest. Bij deelname aan de studie was geen enkele huisgenoot in het ziekenhuis opgenomen geweest.

Op het moment van deze publicatie heeft het merendeel van de patiënten 1 of 2 vervolgvragenlijsten ingevuld. Geen patiënten meldden (tijdelijke) stopzetting van hun CML behandeling. In totaal werden nog eens zes deelnemers (twee patiënten en vier huisgenoten) in deze maanden op het coronavirus getest, bij niemand werd het virus aangetoond. Er zijn ook geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Na 2 weken gaf 74% van de patiënten aan klachtenvrij te zijn, na 6 weken was dit 89%.

Conclusie

Concluderend vonden we geen aanmerkelijk verhoogde kans op het krijgen van COVID-19 bij CML-patiënten. Bij slechts één patiënt (0,7% van alle deelnemende patiënten) werd het coronavirus aangetoond en was een ziekenhuisopname noodzakelijk (zonder intensive care opname). Dit aantal ligt in de lijn met de 0.3% aangetoonde besmettingen in de Nederlandse bevolking die het RIVM in dezelfde periode rapporteerde [1]. Ook een onderzoek uit China liet <1% voorkomen van COVID-19 bij CML-patiënten zien [2].

Referenties

1.      Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland 03-06-2020. Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2020. https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-3-juni-2020.

2.      Li W, Wang D, Guo J, Yuan G, Yang Z, Gale RP, et al. COVID-19 in persons with chronic myeloid leukaemia. Leukemia. 2020:1–6.

Reacties (0)
Reactie plaatsen