CML-patiënten aan zet in studie naar de mogelijkheden van dosisverlaging Nieuwsblog
  1. CML-patiënten aan zet in studie naar de mogelijkheden van dosisverlaging
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

CML-patiënten aan zet in studie naar de mogelijkheden van dosisverlaging

Melissa Djodikromo onderzoeker van de RODEO studie, doet onderzoek naar de mogelijkheden van dosisverlaging voor CML-behandeling. Voor het zoeken van CML-patiënten die willen participeren, heeft Melissa gekozen voor een samenwerking met CMyLife. Door deze samenwerking zijn er binnen twee weken voldoende deelnemers geworven voor fase 1 van de studie.

In klinische onderzoeken is de patiënt, ook wat CMyLife betreft, aan zet. De ervaringen en kennis die CML-patiënten opdoen over hun ziekte en behandeling is van grote waarde voor onderzoeken en dragen bij aan het verbeteren en efficiënter maken van de zorg. In de RODEO studie wordt onderzocht of en hoe de dosis van tyrosine kinaseremmers kan worden verlaagd om de behandeling zo effectief mogelijk te maken en de bijwerkingen van deze medicijnen tot een minimum te beperken. Een mogelijke win-win situatie die alleen mogelijk kan worden gemaakt als zorgverleners en patiënten samen werken.

Patiënt in de regie, samen beslissen over de juiste zorg!

CMyLife is het platform voor mensen met CML die zelf de regie willen nemen over hun leven. Dat begint met een bijdrage daar waar mogelijk. In de oproep onder de leden van CMyLife is dat beloond met voldoende deelnemers voor de interview fase van de studie in een kleine twee weken. Dit geeft ons het vertrouwen dat u achter de visie en missie van CMyLife staat. Namens het hele team: BEDANKT!

Reacties (0)
Reactie plaatsen