Bevindingen workshop "CMyLife Richtlijnapp" 18 April Nieuwsblog
  1. Bevindingen workshop "CMyLife Richtlijnapp" 18 April
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

CMyLife Richtlijnapp alleen beschikbaar in studieverband

Je arts behandelt CML volgens de behandelrichtlijn. Om te controleren of jij als CML-patiënt volgens de Nederlandse behandelrichtlijn behandeld wordt is er nu in studieverband de CMyLife Richtlijnapp beschikbaar.

Waarom is de Richtlijnapp ontwikkeld?

Zoals eerder benoemd is de CMyLife richtlijnapp ontwikkeld zodat jij als CML-patiënt kan controleren of je volgens de Nederlandse behandelrichtlijn behandeld wordt. Je kunt de app gebruiken om je te laten waarschuwen dat het tijd is om bloed te laten prikken ter controle van je BCR-ABL waarde. De app stuurt je een bericht met de datum waarop je je bloed moet laten prikken volgens de behandelrichtlijn. Verder laat de app, op basis van jouw persoonlijke gezondheidsgegevens zien of de reactie van je CML op de medicijnen goed, matig of onvoldoende is. De app legt ook uit wat je met je zorgverlener kunt bespreken over deze uitslag. Bovendien kun je het therapietrouw percentage en de ervaren bijwerkingen van de CML medicatie terugvinden in de app. Zo kan de app gebruikt worden als ondersteuning tijdens een gesprek met jouw arts.

Bevindingen Workshop

Tijdens de workshop op 18 April hebben de eerste CML-patiënten kennis gemaakt met de Richtlijnapp en zijn de verschillende functionaliteiten getest. Daarna hebben ze hun mening gegeven over het werken met de app. Enkele bevindingen waren:

  • De mogelijkheden van de Richtlijnapp waren voor alle workshop-deelnemers duidelijk
  • De helft van hen vond dat de app een bijdrage kan leveren aan het beter controleren van de BCR-ABL waarde
  • 87% gaf aan dat de app een handig hulpmiddel is om te helpen herinneren aan de momenten waarop bloed geprikt moet worden
  • 50% gaf aan dat er nog winst te behalen is mbt. koppelen aan het PGO en duidelijkheid van grafieken en tabellen

Beoordeling

De kans dat de deelnemers de app zelf zullen gaan gebruiken in de toekomst, werd beoordeeld met een score van gemiddeld 6.8 (op een schaal waar 1 = helemaal geen kans – 10 = zeer grote kans). Hieruit kunnen we concluderen dat de meeste deelnemers openstaan voor het proberen van de app, en het gebruik voortzetten als er genoeg meerwaarde uitgehaald kan worden. De app krijgt als gemiddelde cijfer een 6.9. Dit cijfer is ruim voldoende maar proberen we te verbeteren door de bevindingen van de workshop zoals hierboven vermeld aan te pakken.

Dankbaar voor de inzet

Het CMyLife team is ontzettend dankbaar voor de inzet van iedereen en de daaruit resulterende waardevolle bevindingen en wensen. De bevindingen en wensen zullen gebruikt worden om de richtlijnapp te verbeteren. We houden jullie op de hoogte via de CMyLife website.

Aanmelden vervolg onderzoek?

We zullen de komende tijd het gebruik van de richtlijnapp verder onderzoeken in de zogenoemde gebruikerstest. Het gebruik van de app is dan op dat moment ook beperkt tot deelnemers hiervan. Mocht U interesse hebben in het helpen testen van de app, of bent U op zoek naar meer informatie over deze app, kunt u zich aanmelden voor de gebruikerstest.

Reacties (0)
Reactie plaatsen