Advies RIVM: 3e vaccinatie immuungecompromitteerden Nieuwsblog
 1. Advies RIVM: 3e vaccinatie immuungecompromitteerden
 • Auteur(s):
Nu beoordelen:

3e vaccinatie immuungecompromitteerden

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3de vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling. Dit advies is opgesteld door de RIVM werkgroep COVID-19 vaccinatie waarin tevens verschillende internisten namens de beroepsgroep zitting in hebben.

Om welke patiënten gaat het?

Het gaat om een specifieke groep van 200.000-400.000 patiënten, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist voor één van deze aandoeningen of medicijnen/behandelingen:

 • Na orgaantransplantatie; 
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*; 
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*; 
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*; 
 • Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen; 
 • Alle nierpatiënten met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva; 
 • Alle nierdialyse patiënten; 
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt**; 
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva;
 • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab; 
 • Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal); 
 • Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva.

*indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest
**Volgens gedefinieerde lijst met indicaties door Nederlandse Internisten Vereniging

Wanneer/hoe

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van het ziekenhuis. De behandelend internist wordt, op basis van de patiëntencategorieën, gevraagd om mee te helpen in de selectie van patiënten. Niet alle mensen ontvangen gelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid en in sommige gevallen afhankelijk van lopende behandelingen. De ziekenhuizen sturen binnen een periode van enkele weken de uitnodiging naar hun patiënten. De vaccinatie gebeurt op een GGD priklocatie met een mRNA vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen na ontvangst van de brief.

Na een 3e vaccinatie zullen niet al deze mensen met een ernstige afweerstoornis goed beschermd zijn. Het is op dit moment niet goed te voorspellen welke mensen ondanks een 3e vaccinatie nog steeds onvoldoende beschermd zullen zijn. Daarom blijft het belangrijk de basismaatregelen tegen het coronavirus te volgen en dat andere personen in het huishouden zich laten vaccineren.

Verschil 3e vaccinatie en booster

De 3e vaccinatie kan ervoor zorgen dat een aantal mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na 2 vaccinaties, met de 3e vaccinatie een betere bescherming krijgen (opbouwen). Deze 3de vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties bestaat.

Dit is anders bij een booster. Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper, en die is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties initieel wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd). De Gezondheidsraad heeft hierover op 14 september geadviseerd.

Informatie online (Q&A’s): https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

Reacties (1)
 • Door op 17:13

  Als ik het goed begrijp krijgen patiënten met cml,die Imatinib slikken,zoals ik,geen 3 e prik..

Reactie plaatsen