Hypotheek & verzekeringen Leven met CML
  1. Hypotheek & verzekeringen

Verzekeringen

Heb je een chronische ziekte dan is het afsluiten van een hypotheek of verzekering niet altijd even makkelijk. Hieronder bespreken we de belangrijkste verzekeringen bij het afsluiten van een hypotheek, (tijdelijk) niet kunnen werken, verzekeren van zorgkosten en verzekeren van kosten na overlijden.

Heb je behoefte aan hulp bij het afsluiten van een verzekering? Vraag dan een tussenpersoon om advies. Ook zijn er diverse bureau's (intermediairs) die gespecialiseerd zijn in het verzekeren van mensen met een chronische ziekte. Zij kunnen je adviseren en helpen bij het maken van een keuze.

Hypotheekverzekering

Wanneer je een huis wilt kopen, is het meestal noodzakelijk om een hypotheek af te sluiten. Een belangrijk punt bij het kopen van een huis is het afsluiten van een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Als je leukemie hebt of hebt gehad is het vaak moeilijk om deze verzekeringen af te sluiten. Je kunt te maken krijgen met een hogere verzekeringspremie. En soms accepteert de verzekeraar je helemaal niet. Toch kan het wel. En voor een redelijke premie. Laat je daarom breed informeren over je financiële mogelijkheden vanuit jouw persoonlijke situatie. 

Ons advies is om eerst te bekijken welke mogelijkheden je hebt om een hypotheek en een eventuele overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ga daarna pas op huizenjacht. Het is goed om je te realiseren dat de ORV het lastigste is en je dat eigenlijk als startpunt moet nemen om die eerst voor elkaar te krijgen. Kijk voor meer informatie en tips ook op www.kankerenverzekeren.nl

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een ORV?

Bij het aanvragen van een ORV hoort het invullen van een gezondheidsverklaring. Op basis daarvan beoordeelt de verzekeraar of ze jou accepteren en tegen welke premie. Het is dus heel belangrijk positieve medische informatie op te laten stellen door je behandelaar/oncoloog over prognose. Verzekeren is tenslotte risico inschatting en alles waarmee je kunt laten zien dat je minder of geen risico meer bent helpt. Laat dit verklaren en stuur dit mee met een aanvraag. Wel is het belangrijk dat je schriftelijk toestemming geeft aan je behandelaar om de vragen van de verzekeraar te mogen beantwoorden. Geef alleen toestemming voor de medische informatie over CML. Geef géén volledige inzage in je medische dossier, dat is niet nodig en kan je situatie zelfs negatief beïnvloeden.

Verder is het belangrijk om niet afgewezen te worden, dus zorg (dat kun je aanvragen) dat je als eerste het advies van de medische keuring te weten komt en weet of de medisch adviseur positief of negatief naar de verzekeraar gaat adviseren, je kunt dan je aanvraag intrekken en bent dan niet officieel afgewezen. Dat is belangrijk voor een volgende aanvraag, waarbij je dan niet hoeft in te vullen eerder afgewezen te zijn.

Bron: Rijksoverheid & AYA

De verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

AOV voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

Als je door leukemie (tijdelijk) niet in staat bent om te werken kan het zijn dat je belangrijk inkomen misloopt. Als zelfstandig ondernemer heb je geen ‘baas’ en ben je dus niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, tenzij je zelf een regeling hebt getroffen. Zo’n regeling is een arbeidsongeschiktheidsverzekering, die er voor kan zorgen dat je, nadat je ziek wordt, een uitkering kunt ontvangen. De AOV voor zelfstandig ondernemers is een verzekering die de verzekerde voorziet in een periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) uitkering bij ziekte of invaliditeit. De AOV is een schadeverzekering. De hoogte van de periodieke uitkering van de AOV is meestal afgeleid van het inkomen van de ondernemer. De verzekeraar zal doorgaans een eigen risicotermijn verplicht stellen.

AOV voor werknemers

Sinds 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Wanneer je langdurig, helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en in de WIA terecht komt kan dit grote gevolgen hebben voor je inkomen. Je kunt te maken krijgen met een flinke inkomensachteruitgang. Soms heeft je werkgever hiervoor een (collectieve) verzekering afgesloten, soms heb je hiervoor via je werkgever kunnen kiezen. Naast dat je via je werkgever een verzekering kunt afsluiten tegen deze loonterugval bij arbeidsongeschiktheid, kun je ook individueel bij een verzekeringsmaatschappij een AOV afsluiten. Als je arbeidsongeschikt wordt (in loondienst) heb je de eerste 2 jaar recht op loondoorbetaling van je werkgever. Na 2 jaar kom je in aanmerking voor een WIA uitkering.

Hieronder worden de belangrijkste vragen beantwoord en wordt ingegaan op waar jij als CML-patiënt extra op moet letten. Belangrijk is in ieder geval om je te realiseren dat bij het aanvragen van een AOV wordt gekeken naar je medische achtergrond, wat ertoe kan leiden dat een verzekeraar je niet accepteert, je voor een deel wordt uitgesloten, of een hogere premie moet betalen. Vraag daarom eerst een vrijblijvend gesprek aan met een (onafhankelijk) verzekeringsadviseur.

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) nodig?

Een AOV is meestal relevant als je een zelfstandig ondernemer bent. Vaak is dat een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er), maar dat kan ook als je een freelancer bent, vrije beroepsbeoefenaar, of eigenaar van een eenmanszaak of VOF. Als werknemer kun je er over nadenken of je het risico van loonterugval bij arbeidsongeschiktheid wilt verzekeren.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een AOV?

Een AOV is een ingewikkelde verzekering om af te sluiten omdat er allerlei onderdelen zijn waarover je moet beslissen. Zo moet je nadenken over de hoogte van het verzekerde bedrag, het arbeidsongeschiktheidscriterium, de uitkeringsdrempel en de wachttijd. Ook heb je keuze uit verschillende verzekeraars die vaak verschillende dekkingsvarianten aanbieden. Goed om te weten is dat een AOV aanvraag naast dit technische gedeelte ook uit een medisch gedeelte bestaat. Voor jou als CML-patiënt betekent dit, dat de gezondheidsverklaring (ook wel medische verklaring genoemd), een belangrijke rol speelt bij het afsluiten van een AOV. Je kunt een bureau inschakelen dat je helpt bij het afsluiten van een verzekering.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Als je een AOV wilt afsluiten wil een verzekeraar weten hoeveel risico er is dat je ook daadwerkelijk arbeidsongeschikt kan worden. Daarom wordt gevraagd of je een gezondheidsverklaring in wilt vullen. Hierin komt jouw medische dossier en ook dat van familieleden aan bod. Je bent verplicht om de waarheid te spreken, wat dus inhoudt dat je op dit formulier moet vermelden dat je CML hebt en dat je onder behandeling bent (geweest) van een specialist. Op basis van de ingevulde gezondheidsverklaring schat de medisch adviseur jouw risico in en adviseert de verzekeraar. De verzekeraar beslist uiteindelijk of je gedeeltelijk of helemaal wordt uitgesloten (en dus niet of slechts gedeeltelijk wordt geaccepteerd), of dat je tegen een hogere premie alsnog wordt geaccepteerd.

Tip:

Ondanks dat de gezondheidsverklaringen van de meeste verzekeraars op elkaar lijken zijn er wel degelijk verschillen in hoe gedetailleerd de verschillende maatschappijen de gezondheid uitvragen. Het kan dus de moeite waard zijn om je in deze verschillen te verdiepen.

Wat is een vragengrens?

Er is een wettelijke grens vastgesteld waarbij een verzekeraar extra vragen mag stellen over erfelijke aandoeningen in de familie. Dat houdt dus in dat wanneer je een AOV aanvraagt met een verzekerd bedrag boven deze grens, de verzekeraar deze extra vragen mag stellen. Als je onder deze grens blijft mag de verzekeraar geen vragen stellen over erfelijke aandoeningen in de familie. Bij een aanvraag boven de vragengrens mag een verzekeraar je bovendien vragen om een medische keuring te ondergaan. De verzekeraar mag je echter nooit verplichten om een erfelijkheidsonderzoek te ondergaan!

Waar moet ik nog meer op letten als ik een AOV wil afsluiten?

Zoals gezegd volgt niet elke verzekeraar hetzelfde beleid, dus niet elke maatschappij is even streng. Een goede tussenpersoon kan je hier vaak advies bij geven, omdat deze persoon meestal goede relaties heeft bij diverse verzekeraars en soms vooraf informeel kan peilen hoe groot de kans is dat je met jouw medische achtergrond wel of niet geaccepteerd wordt en onder welke voorwaarden. Het is belangrijk om te voorkomen dat je officieel afgewezen wordt. Om dat te doen moet je bij je aanvraag aangeven dat je als eerste op de hoogte gebracht wilt worden van het advies van de medische adviseur. Als het medische advies je niet bevalt, kun je de aanvraag intrekken voordat deze bij de verzekeraar komt. Hiermee voorkom je dat je officieel geweigerd wordt. Als je namelijk bij een andere verzekeraar een AOV wilt proberen af te sluiten moet je aangeven of je in het verleden ooit officieel geweigerd bent of onder aangepaste voorwaarden bent aangenomen. Als je daar ja op moet zeggen is de kans dat je nu wel wordt geaccepteerd zeer klein.

Zijn er nog andere opties als ik voor een normale AOV niet word geaccepteerd?

Sommige verzekeraars bieden een zogenaamde vangnetverzekering aan. Ook het UWV biedt mogelijkheden voor mensen die moeilijk te verzekeren zijn tegen arbeidsongeschiktheid. In beide gevallen gaat het vaak om verzekeringen met een beperkte dekking en tegen een hoog tarief. Maar toch is het soms beter dan niets, dus kan het de moeite waard zijn om dit verder uit te zoeken. Ook bestaan er nog andere initiatieven van groepen ondernemers die met elkaar een dekking voor arbeidongeschiktheid organiseren zoals het broodfonds of schenkkring.

Zorgverzekering

Als je CML hebt zijn er waarschijnlijk meer zorgkosten. Zeker als je nu behalve bij de huisarts ook in een ziekenhuis komt. Je verplichte eigen risico ben je waarschijnlijk kwijt en vaak krijg je te maken met een eigen bijdrage voor medicijnen. Andere zaken die geld kunnen gaan kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor vervoer naar het ziekenhuis en fysiotherapie. Zorg er daarom voor dat je een verzekering hebt die bij je situatie past en vul je verzekering eventueel aan met een aanvullende verzekering.

Bijna alle zorg rondom CML zit in de basisverzekering

De basisverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar. Voor de basisverzekering geldt daarom ook een acceptatieplicht door de verzekeraar. Contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners worden steeds belangrijker. Ga daarom altijd na of je zorgverleners een contract hebben met je zorgverzekeraar. Dit staat op de website van je verzekeraar. Als het ziekenhuis of de desbetreffende zorgverlener geen contract heeft met jouw verzekeraar moet je vaak bijbetalen. Let op soms heeft het ziekenhuis wel een contract maar jouw specialist niet. Neem bij twijfel contact op met je arts.

Voorkom dat je geweigerd wordt voor een aanvullende verzekering

Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht door de verzekeraar, er kan dus een medische selectie zijn. Een medisch adviseur beoordeelt dan of je geaccepteerd gaat worden. Het feit dat je CML hebt betekent niet dat je nooit geaccepteerd zult worden. Het is wel verstandig om te voorkomen dat je officieel geweigerd wordt. Dat doe je door het recht op eerste kennisneming te vragen. Lees in de aanvraag hoe je dat moet doen bij de aanvullende verzekering/verzekeraar van jouw keuze. Als je dan door de medisch adviseur wordt afgewezen kun je jouw aanvraag intrekken. Daarmee voorkom je dat je bij een volgende aanvraag moet antwoorden dat je eerder bent geweigerd voor een verzekering. Soms is er geen medische selectie maar een wachttijd. Dat betekent dat je een bepaalde periode nog geen aanspraak op deze vergoeding kunt maken. Als de wachttijd voorbij is wel. Bij de aanvraag van een aanvullende verzekering of medische keuring zul je wel altijd naar waarheid op vragen moeten antwoorden. Het is mogelijk om bij een andere verzekeraar een aanvullende verzekering af te sluiten dan waar je jouw basisverzekering hebt afgesloten. In sommige gevallen moet je dan meer premie betalen. Voor het basispakket moet de verzekeraar je blijven accepteren. Voor een aanvullende verzekering geldt die plicht niet. In veel gevallen informeert je zorgverzekeraar je niet dat je aanvullende verzekering komt te vervallen.

Het eigen risico

De zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico dat ieder jaar weer door de overheid wordt vastgesteld. Dit betekent dat je de eerste kosten die je maakt in een jaar zelf moet betalen, tot aan het bedrag van het verplichte eigen risico. Zorg die buiten het eigen risico valt is de zorg voor kinderen tot 18 jaar, huisartszorg, verloskundige zorg, kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tandartskosten tot 18 jaar, hulpmiddelen, na-controle orgaandonor, sommige ketenzorg en wijkverpleging.

Sommige mensen kiezen ervoor om naast het verplichte eigen risico, nog een vrijwillig eigen risico af te sluiten om zo een lagere maandelijkse premie te betalen. Dat is minder verstandig wanneer je ziek bent. In dat geval is het beter dit vrijwillige risico naar beneden bij te stellen, zodat je alleen nog het verplichte eigen risico over houdt.

Past je zorgverzekering nog bij jouw huidige situatie?

De Patiëntenfederatie NPCF heeft een uitgebreide website www.npcf.nl, die helpt bij het vinden van de juiste zorgverzekering en polis. Op deze website tref je een Keuzehulp aan, ontwikkeld door de Patiëntenbeweging Levenmetkanker samen met andere partners. Stap voor stap kun je ontdekken wat je als zorgconsument nodig hebt. Bijvoorbeeld hoeveel eigen risico kan ik me veroorloven? Welke zorg denk ik wel en niet nodig te hebben komend jaar? Waar moet ik op letten als ik een nieuwe zorgpolis kies? Wat is een naturapolis, wat is een restitutiepolis? Allereerst vink je in de keuzehulp de zorgverzekering aan die voor jouw eigen situatie belangrijk is. Je kan hier kiezen uit algemene zorg of zorg specifiek voor kanker. Hierna wordt duidelijk welke zorg onder de basisverzekering valt en welke kosten van het verplichte eigen risico afgaan. Tevens wordt er aan gegeven waar je jezelf aanvullend voor kan verzekeren. Hierbij wordt uitleg gegeven over restitutiepolis en een naturapolis.

Hoe kan je wisselen van zorgverzekeraar?

Elk jaar heb je de mogelijkheid om een andere zorgverzekeraar te kiezen. Je oude zorgverzekeraar moet voor 31 december 23.59 uur opgezegd zijn. Zorg er wel voor dat je weet of je bij de verzekeraar van jouw keuze geaccepteerd wordt.

Uitvaartverzekering

Heb je al een uitvaartverzekering dan hoef je niks te doen. Maar wil je een uitvaartverzekering afsluiten dan kan het zijn dat je door je CML een hogere premie moet betalen of geweigerd wordt. De meeste verzekeraars stellen namelijk een aantal gezondheidsvragen (ook wel gezondheidsverklaring, medische selectie of medische acceptatie genoemd), waarbij het risico op overlijden wordt ingeschat op basis van je ziektegeschiedenis. Ondanks dat de behandeling van CML de overlevingskansen bijna heeft genormaliseerd willen verzekeraars toch zo min mogelijk risico lopen. Er zijn echter ook een aantal verzekeraars die werken zonder medische acceptatie. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de deze verzekeraars werken met zogenaamde ‘Carenzjaren’. Dat zijn als het ware ‘wachtjaren’, wat inhoudt dat je bijvoorbeeld bij overlijden binnen de eerste 2 jaar na afsluiting van de verzekering nog geen recht hebt op (volledige) uitbetaling.