Info voor de werkgever Leven met CLL
  1. Info voor de werkgever

Info voor de werkgever

U bent werkgever en u wordt geconfronteerd met een werknemer met kanker (in dit geval CLL) weet u wat er dan allemaal op u afkomt? Bent u wel of geen eigenrisicodrager (ERD)? Heeft u een bedrijfsarts? En wat kost een zieke werknemer eigenlijk?

Als patiënt kan je deze informatie overleggen met je werkgever.

Wat kost een zieke werknemer?

Allereerst zijn er de loonkosten van een zieke werknemer, de zogenoemde Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WVZ). Als werkgever bent u verplicht om twee jaar lang het loon van de zieke werknemer door te betalen. Afhankelijk van de afspraken in de CAO of de arbeidsovereenkomst betaalt u een zieke werknemer minimaal 70 procent van het loon.

Bij de meeste bedrijven is het zo geregeld dat een zieke werknemer in het eerste jaar 100 procent loon krijgt uitbetaald en in het tweede ziektejaar 70 procent. Let er in ieder geval op dat u het eerste jaar verplicht bent om minimaal het minimumloon uit te keren. We gaan er hierbij vanuit dat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Let daarbij op dat wanneer een werknemer zich een maand na betermelding opnieuw ziekmeldt, de teller weer bij nul dagen begint. In theorie kan het dus zo zijn dat een werknemer anderhalf jaar thuis zit, weer volledig herstelt aan de slag gaat om zich drie maanden later opnieuw ziek te melden met dezelfde klachten. In het uitzonderlijkste geval betaalt u dan dus in totaal drie en een half jaar salaris aan een werknemer die ziek thuis zit.

Re-integratietraject

Indien mogelijk is een re-integratietraject dat in samenspraak met de werknemer wordt opgesteld van groot belang. De “Wet verbetering poortwachter” (WvP) speelt hierin een grote rol. Op de pagina Werk & Inkomen wordt deze wet uitgelegd. In het kort omschrijven we hieronder de verschillende stappen die u samen met uw werknemer dient te doorlopen. Echter kunnen wij u niet garanderen dat dit de meest actuele informatie is gezien deze wet en regelgeving jaarlijks wel iets verandert. Raadpleeg daarom altijd de website van het UWV wanneer u te maken krijgt met een (langdurig) zieke medewerker.

Stap 1: Ziekmelding door werknemer

Week 1
De zieke werknemer dient zich op de eerste ziektedag ziek te melden. Duurt de ziekte langer dan een paar dagen dan moet je dit als werkgever binnen een week bij de Bedrijfsarts of Arbodienst melden. Het is verstandig om bij langdurig ziekteverzuim één Casemanager aan te wijzen die het contact onderhoudt met de zieke werknemer.

Tip! Leg vanaf het begin van de ziekmelding alle contacten en afspraken (ook telefonisch) vast, dit vormt met alle formulieren en de stukken het re-integratieverslag.

Stap 2: Probleemanalyse en re-integratieadvies Bedrijfsarts

Binnen 6 weken
U vraagt de Bedrijfsarts of Arbodienst een probleemanalyse en een re-integratieadvies op te stellen als langdurige ziekte dreigt. U ontvangt alleen die gegevens die u nodig hebt om samen met de werknemer een Plan van aanpak te kunnen opstellen.

Stap 3: Plan van aanpak

Binnen 8 weken
U stelt het Plan van aanpak samen met uw werknemer op. Aan de hand van het advies van de Bedrijfsarts maakt u in het plan afspraken over de functiemogelijkheden. Maak duidelijk wat moet worden gedaan om passende arbeid te vinden. In eerste instantie binnen uw eigen bedrijf (eerste spoor). Pas als de Bedrijfsarts het sein geeft kunt u bij een nieuwe werkgever naar passende arbeid zoeken (tweede spoor).

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u de afspraken vastleggen in het formulier Plan van aanpak van UWV. De opgestelde Probleemanalyse kan daarbij goed gebruikt worden om het Plan van Aanpak op te stellen.

Stap 4: Melding bij UWV

Week 42
U dient na 42 weken de zieke werknemer te melden bij UWV. Houd u aan dit termijn want bij overschrijding krijgt u een boete.

Stap 5: Eerstejaarsevaluatie

Week 52
Na 52 weken kijkt u samen met uw werknemer naar de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar. Duidelijk moet worden of het gestelde doel en de gekozen route van de re-integratie nog de juiste is of moet worden bijgesteld, bijvoorbeeld als de belastbaarheid van de zieke is verslechterd. De evaluatie wordt ingevuld – samen met de zieke werknemer – op het formulier: eerstejaarsevaluatie.

Stap 6: Aanvraag WIA

Week 91
Is de werknemer nog steeds ziek, dan moet u een WIA-aanvraag indienen bij UWV. De aanvraag bestaat uit het Plan van aanpak (inclusief bijstellingen), de eerstejaarsevaluatie, de eindejaar evaluatie (door u en uw werknemer opgesteld) en medische informatie (probleemanalyse en het door de werknemer bij de Bedrijfsarts opgevraagde actuele oordeel (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verkorting van WIA-wachttijd naar 13 weken). Op basis van al deze informatie voert UWV de poortwachterstoets uit. Het UWV kan u uitgebreid informeren over WIA.

Meer informatie

CMyLife kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van bovenstaande informatie. De wet en regelgeving hierop verandert regelmatig. Kijk voor de meest actuele informatie onder andere bij: