Ben ik op een verkeerd moment geprikt? Behandelrichtlijn app
  1. Ben ik op een verkeerd moment geprikt?

Ik ben geprikt op een ander moment dan de app voorschrijft

De app houdt zich aan de Nederlandse behandelrichtlijn voor CML. Die schrijft voor dat je BCR-ABL ten minste elke 3 maanden gecontroleerd moet worden, na het moment dat je bent gestart met de CML medicijnen. Als je meer dan 14 dagen voor of na dit tijdstip wordt geprikt, doet de app geen uitspraak over de reactie van je CML op de behandeling. Je zorgverlener kan wel een goede reden hebben om van de richtlijn af te wijken. Bespreek dus altijd met je zorgverlener waarom je BCR-ABL op een afwijkend tijdstip is gecontroleerd.