Behandelrichtlijn app CMyLife
  1. Behandelrichtlijn app

Behandelrichtlijn app

Je arts behandelt CML volgens een behandelrichtlijn. Speciaal voor patiënten is er een Richtlijnapp. Deze kan je binnenkort gratis downloaden in de App Store en Google Play Store. De app vertelt je wat de behandelrichtlijn voor CML voorschrijft op basis van jouw gezondheidsgegevens. De informatie uit de app is geen medisch advies. Neem voor gericht persoonlijk behandeladvies of gezondheidsklachten altijd contact op met je huisarts of behandelend arts.