Onderzoek
 1. Onderzoek
Weergave
 • Onderzoek naar spierklachten bij TKI gebruik

  Veel mensen met CML ervaren vervelende spierklachten als bijwerking van de TKI’s. Bijvoorbeeld spierpijn, spierkramp of vermoeide spieren. Deze klachten kunnen een grote invloed hebben op je dagelijks leven. Helaas weten we nog te weinig over deze bijwerking om er iets tegen te kunnen doen. Daarom gaat het Radboudumc onderzoeken hoe deze klachten ontstaan en hoe je er het beste mee om kan gaan.

 • NAUT studie (2e stoppoging)

  Voor CML patiënten die eerder een onsuccesvolle stoppoging gedaan hebben en tenminste een jaar alweer begonnen zijn met een tyrosinekinaseremmer. In de studie krijgt men nilotinib voor minimaal 2 jaar waarna men bij voldoende respons een 2e stoppoging kan doen. In deze studie is men op zoek naar criteria die kunnen voorspellen wie succesvol kan stoppen. Dit is eenzelfde soort studie als de DASTOP2 studie. Neem voor meer informatie contact op met dr. Jeroen Janssen van het VUmc in Amsterdam (020 444 26 04 | hematologie@vumc.nl)

 • DASTOP2 studie (2e stoppoging)

  Voor CML patiënten die eerder een onsuccesvolle stoppoging gedaan hebben en tenminste een jaar alweer begonnen zijn met een tyrosinekinaseremmer. In de studie krijgt men dasatinib voor minimaal 2 jaar waarna men bij voldoende respons een 2e stoppoging kan doen. In deze studie is men op zoek naar criteria die kunnen voorspellen wie succesvol kan stoppen. Dit is eenzelfde soort studie als de NAUT studie. Neem voor meer informatie contact op met dr. Jeroen Janssen van het VUmc in Amsterdam (020 444 26 04 | hematologie@vumc.nl)

 • DPP4 studie

  Deze studie zal ongeveer hetzelfde gaan inhouden als de NAUT studie maar dan met de toevoeging van een antidiabetesmiddel, vildagliptine. De vraag is of dit middel bijdraagt aan een betere respons. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling hematologie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht (078 654 64 64 | back-hema-onco@asz.nl) of met het VUmc Amsterdam (020 444 26 04 | hematologie@vumc.nl)

 • BOSI (bosutinib/bosulif)

  In deze studie wordt het verloop van de cytogenitische en moleculaire respons geëvalueerd van mensen die bosutinib gebruiken. Vraag je hematoloog voor meer informatie.