Wisselen van TKI Medicatie & bijwerkingen

Wisselen van TKI

Wanneer je al imatinib, nilotinib en/of dasatinib hebt geprobeerd en deze onvoldoende effect hebben of hevige bijwerkingen geven kan je in overleg met je arts wisselen van medicijn. Je kan hierbij kiezen voor een van de andere twee middelen binnen 'Start middelen'. Heb je deze al gebruikt dan kan je kiezen voor bosutinib of ponatinib in 'Specifieke middelen'.

Belangrijk om te weten is dat deze twee medicijnen relatief nieuw zijn en dat er daarom nog geen uitspraken gedaan kunnen worden over de langere termijn effecten.

Keuzehulp

Hieronder vind je een overzicht van de voorkomende bijwerkingen per medicijn. Daarnaast worden overlevingspercentages en het percentage patiënten met een optimale respons weergegeven. De respons op een medicijn wordt optimaal genoemd wanneer de waarde van het CML-gen (BCR/ABL) in het bloed, na 12 maanden behandeling, onder een grens ligt die is vastgelegd in de Europese behandelrichtlijnen.

Bijwerking: vocht vasthouden

Bijwerkingen cml

Bijwerking: vocht achter de longen

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: diarree

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: misselijkheid

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: huiduitslag

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: vermoeidheid

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: hart- en vaatziekten (grote vaten)

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: vaatziekten van de vaten in de ledematen

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Bijwerking: Spierpijn

Bijwerkingen Chronische Myeloide leukemie

Verandering in nierfunctie

CML verandering nierfunctie

Verandering van leverwaarden

CML leverwaarden

Optimaal respons na 1 jaar: MMR (BCR/ABL <0,1%)

optimaal respons CML

Overleving na 5 jaar

Overleving chronische myeloide leukemie