Medicatie & bijwerkingen
  1. Medicatie & bijwerkingen

Medicatie en bijwerkingen

Het eerste medicijn dat op de markt kwam, imatinib (Glivec), is in de meeste gevallen ook het eerste medicijn dat je krijgt tegen CML. Als snel volgde de middelen nilotinib en dasatinib. Deze kunnen ook als eerste keus voorgeschreven worden of wanneer imatinib geen of te weinig respons oplevert of te veel bijwerkingen veroorzaakt. Na deze 3 middelen kan uitgeweken worden naar nog 2 specifiekere middelen, bosutinib of ponatinib.

Imatinib (Glivec)

Imatinib is de eerste BCR-ABL-tyrosinekinaseremmer die is gebruikt bij de behandeling van CML. En in de meeste gevallen ook het eerste middel wat je krijgt bij de behandeling van CML. De meeste patiënten reageren goed op een behandeling met dit middel. Maar er zijn ook patiënten die niet voldoende of zelfs helemaal niet reageren op de behandeling met imatinib. Dit zijn de zogenaamde resistente patiënten. Er zijn ook patiënten die veel last hebben van bijwerkingen van imatinib. In deze gevallen wordt overgestapt naar een volgende TKI. 

Inname imatinib
1 of 2 keer innemen per dag, afhankelijk van de dosis. Oraal, in de vorm van capsule/tablet. Inname bij voedsel.
Meest voorkomende bijwerkingen
Zwelling rond de ogen en/of enkels, spierpijn, hoofdpijn, jeukende huiduitslag, misselijkheid en braken, bloedarmoede, bloedingen en blauwe plekken, hartklachten

Informatievideo imatinib (Glivec)

Klik op onderstaande afbeelding en voer vervolgens de RVG code in die op het doosje van de medicijnen staat om de video te starten.

Nilotinib (Tasigna) en dasatinib (Sprycel)

Na imatinib volgden al snel de middelen nilotinib en dasatinib. Onderzoeken geven aan dat bij bepaalde patiënten deze middelen sneller en vaak ook sterker werken dan imatinib. Welk middel gekozen wordt is afhankelijk van de ziektekenmerken, de bijwerkingen en van eventuele andere aandoeningen die de patiënt heeft.

Inname nilotinib
Inname nilotinib: 2 keer per dag innemen. Oraal, in de vorm van capsules. Twee uur vóór en één uur na inname geen voedsel innemen.
Meest voorkomende bijwerkingen
Jeukende huiduitslag, enig haarverlies (leidt nooit tot kaalheid), hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, misselijkheid en braken, een verhoogde kans op hartproblemen (afhankelijk van de gebruikte dosis en andere oorzaken zoals hoge bloeddruk, roken, hoog cholesterolgehalte en eerdere hartproblemen), tekenen van alvleesklierontsteking
Inname dasatinib
1 keer per dag een tablet oraal en in zijn geheel innemen.
Meest voorkomende bijwerkingen
Diarree en buikklachten, koorts, hoofdpijn, bloedingsneiging (makkelijker of langer bloeden), maag-darm bloedingen, afwijkingen van de longen en de pleura (een dunne laag tussen de longen en de borstkas), kortademigheid

Informatievideo nilotinib (Tasigna)

Klik op onderstaande afbeelding en voer vervolgens de RVG code in die op het doosje van de medicijnen staat om de video te starten.

Bosutinib (Bosulif)

Bosutinib is ook een tweede generatiemiddel net als nilotinib en dasatinib. Bosutinib wordt voorgeschreven als men niet (meer) met een of meerdere van de andere middelen behandeld kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een mutatie (verandering) in het BCR/ABL-gen (wat de ziekte veroorzaakt) heeft plaatsgevonden. Of wanneer de overige drie middelen geen of te weinig effect (meer) hebben of men te veel last heeft van bijwerkingen.

Inname bosutinib
1 keer per dag een tablet in zijn geheel innemen. Op een vast tijdstip van de dag innemen met voedsel.
Meest voorkomende bijwerkingen
Diarree, buikpijn en misselijkheid, pleuravocht (vocht achter de longen), leverfunctiestoornissen, tekorten aan witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes, hoofdpijn, hartproblemen, gewrichtsklachten, spierpijn, hoesten, huiduitslag, koorts, vermoeidheid

Informatievideo bosutinib (Bosulif)

Klik op onderstaande afbeelding en voer vervolgens de RVG code in die op het doosje van de medicijnen staat om de video te starten.

Ponatinib (Iclusig)

Ook ponatinib is een derde generatiemiddel en wordt voorgeschreven als de behandeling met imatinib, nilotinib of dasatinib niet (voldoende) werkt of te veel bijwerkingen geeft. Bij de specifieke mutatie T315I van het BCR/ABL gen is ponatinib het enige middel wat werkzaam is. Bij sommige patiënten met bepaalde hart- of vaatziekten (of die deze ooit hebben gehad) kan een behandeling met ponatinib risicovol zijn en zal de hematoloog moeten nagaan of dit wel mogelijk is.

Inname ponatinib
1 keer per dag een tablet in zijn geheel innemen. Kan zowel met als zonder voedsel
Meest voorkomende bijwerkingen
Maag- en darmklachten, droge, schilferende huid, hartproblemen, leverfunctiestoornissen, verminderde doorbloeding, tekorten aan witte en rode cellen en bloedplaatjes, moeheid, hoofdpijn, trombose

Wat je moet weten over bijwerkingen