Stoppen met medicatie - Verslag CML Horizons Congres 2016 Congresverslagen CML Horizons
  1. Stoppen met medicatie - Verslag CML Horizons Congres 2016
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

CML Advocates Network is een organisatie, die wereldwijd patiëntenorganisaties voor CML ondersteunt. Jaarlijks organiseert de “koepel” het CML Horizons congres, voor alle deelnemende patiëntenorganisaties. Namens Hematon heeft Jan de Jong deelgenomen. In enkele bijdragen doet hij verslag over het congres.

CML horizons

Stoppen met medicatie

Stoppen is een belangwekkend onderwerp. Onlangs is een grote Europese studie (Euroski) is gesloten. We wachten nog op de resultaten. Wat voorlopig nog steeds geldt is, dat een langdurige behandeling (3 tot 5 jaar) met een tyrosinekinaseremmer (TKI) en een langdurige diepe respons (2 jaar) voorwaarden zijn om een stoppoging te wagen. Ongeveer de helft van de patiënten die dit bereikt kan blijvend (voor altijd??) zonder medicijnen, de andere helft moet weer terug op medicatie vanwege een stijging boven het veilige niveau van een MMR (PCR > 0,1%). Gelukkig blijkt in al deze gevallen van hervatten van de medicatie er weer een goede respons te zijn. Om de kans te vergroten ooit te kunnen stoppen is het van enorm belang dat je je medicatie zo trouw mogelijk inneemt.

Alleen gecontroleerd stoppen

Stoppen kan alleen verantwoord gebeuren onder begeleiding van een CML-specialist en als er intensief (in het begin maandelijks) wordt gecontroleerd, met een betrouwbare PCR-test op Internationale Schaal en als de uitslag binnen enkele dagen na afname van het bloed beschikbaar zijn. De Nederlandse hematologen adviseren nog steeds om bij voorkeur alleen in studieverband te stoppen. Maar als er geen studie is moet stoppen toch ook mogelijk zijn?

Meer over stoppen met TKI's op CMyLife

Bekijk ook eens de informatie over stoppen op CMyLife. Dr. Janssen, internist-hematoloog van het VUmc in Amsterdam vertelt daar in een filmpje meer over stoppen met TKI's. Wil je meer weten over stoppen? Stel dan een vraag aan het CMyLife team of bespreek dit onderwerp met anderen CML-patiënten op het forum!

Door Jan de Jong,
Belangenbehartiger Hematon

Overige CML Horizons verslagen

Reacties (0)
Reactie plaatsen