Wat is mijn PCR? - Verslag CML Horizons Congres 2016 Congresverslagen CML Horizons
  1. Wat is mijn PCR? - Verslag CML Horizons Congres 2016
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

CML Advocates Network is een organisatie, die wereldwijd patiëntenorganisaties voor CML ondersteunt. Jaarlijks organiseert de “koepel” het CML Horizons congres, voor alle deelnemende patiëntenorganisaties. Namens Hematon heeft Jan de Jong deelgenomen. In enkele bijdragen doet hij verslag over het congres.

CML horizons

Wat is mijn PCR?

Een betrouwbare kwantitatieve PCR-test en een uitslag van die test op de Internationale Schaal is de beste manier om de respons op de behandeling te monitoren. Een afname tot 0,1% wordt een belangrijke moleculaire respons (MMR) genoemd. Zit je daaronder, dan ben je veilig.

PCR op Internationale Schaal gemeten

Die Internationale Schaal (IS) is erg belangrijk. Resultaten van laboratoria die de IS niet gebruiken kunnen tot foute conclusies leiden. Soms zijn de uitslagen veel hoger en soms veel lager dan wanneer die uitslagen op de IS zouden zijn bepaald. Het kan dus zijn dat je volgens het laboratorium in MMR bent, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is en andersom. Niemand (ook geen enkele CML-patiënt) zou meer uitslagen van de PCR-test moeten accepteren die niet op de Internationale Schaal worden gerapporteerd. De test is overigens erg gevoelig. Schommelingen in de uitslagen zijn normaal, door gevoeligheid van de test voor storingen, maar waarschijnlijk ook door kleine schommelingen in het aantal resterende leukemiecellen (uitslagen kunnen 20-30% afwijken, zonder dat dat enige betekenis heeft).

Reactie van Jan de Jong, Hematon

Goede vragen aan je hematoloog: “Wat is mijn PCR? Is het resultaat op de Internationale Schaal weergegeven? Wat betekent deze uitslag voor mij?” Er zijn in Nederland nog laboratoria die de Internationale Schaal niet gebruiken. Je bent gewaarschuwd! In de Nederlandse richtlijnen voor de behandeling van CML worden alleen uitslagen op de Internationale Schaal geaccepteerd. 

CMyLife geeft je inzicht in PCR
Ook de labresultaten die je in het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) van CMyLife kan inzien zijn allemaal volgens de Internationale Schaal gerapporteerd. Bekijk voor meer informatie de video's over de PCR van moleculair bioloog dr. Bert van der Reijden.

Door Jan de Jong,
Belangenbehartiger Hematon

Overige CML Horizons verslagen

Reacties (0)
Reactie plaatsen