Routinematig beenmergonderzoek is ouderwets? - Verslag CML Horizons Congres 2016 Congresverslagen CML Horizons
  1. Routinematig beenmergonderzoek is ouderwets? - Verslag CML Horizons Congres 2016
  • Auteur(s):
Nu beoordelen:

CML Advocates Network is een organisatie, die wereldwijd patiëntenorganisaties voor CML ondersteunt. Jaarlijks organiseert de “koepel” het CML Horizons congres, voor alle deelnemende patiëntenorganisaties. Namens Hematon heeft Jan de Jong deelgenomen. In enkele bijdragen doet hij verslag over het congres.

CML horizons

Waarom nog beenmergpuncties doen?

In de meeste landen is het gebruikelijk om beenmergonderzoek te doen voor het stellen van de diagnose CML (aantonen Philadelphia-chromosoom) en dit na start van de behandeling eens per 3 maanden te herhalen tot er een complete cytogenetische respons is (geen Philadelphia-chromosoom meer aantoonbaar) en vervolgens eens per jaar.

Respons meten met PCR-test voldoende?

Hematoloog Steve O’Brien vindt dat helemaal niet nodig. Een beenmergonderzoek voor het stellen van de diagnose is prima, maar daarna kan de respons op de therapie heel goed met de PCR-test worden gedaan. Er kunnen natuurlijk speciale redenen zijn om toch beenmergonderzoek te doen, maar dit routinematig doen is toch wel een beetje ouderwets en vooral erg belastend voor de patiënt, stelt O'Brien.

Reactie van Jan de Jong, Hematon

Al in 1999 werd in de British Journal of Haematology door Branford en anderen aannemelijk gemaakt, dat een goede PCR-test de cytogenetische test kan vervangen als maat voor de respons op de behandeling. In 2006 lieten deze auteurs dat nog eens zien bij een grotere groep patiënten (in het blad Leukemia).

In de Nederlandse richtlijnen wordt naast de PCR-test, nog steeds aanbevolen om cytogenetisch (beenmerg) onderzoek te doen na 3, 6 en 12 maanden, totdat een complete cytogenetische respons is bereikt (geen Philadelphia-chromosoom meer aantoonbaar). Daarna in ieder geval niet meer. 

Hoe lang gaan we nog door met dit belastende onderzoek? 
Op deze vraag antwoord prof. dr. Blijlevens (internist-hematoloog) dat ook in Nederland de richtlijn wordt aangepast en dat het cytogenetisch (beenmerg) onderzoek niet meer routine matig wordt uitgevoerd alleen wanneer daar aanleiding toe is.

Goede vraag aan je hematoloog als hij een beenmergonderzoek wil doen als controle op de behandeling: “Kunt u me uitleggen waarom dit nodig is? Is een PCR niet genoeg?”

Door Jan de Jong,
Belangenbehartiger, Hematon

Overige CML Horizons verslagen

Reacties (0)
Reactie plaatsen