Na chronische fase

In dit geval is CML al eerder in de chronische fase ontdekt. Er is dan ook al CML medicatie gebruikt maar deze heeft de ziekte niet kunnen controleren.

Behandeling

  • Een van de TKI's die niet zijn gebruikt voordat progressie optrad (ponatinib in geval van een T315I-mutatie), eventueel met gelijktijdige chemotherapie, gevolgd door een stamceltransplantatie bij alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

  • In het geval van een onbeheersbare, resistente blastische fase wordt een allogene stamceltransplantatie niet aanbevolen. Deze patiënten komen mogelijk in aanmerking voor chemotherapie en/of palliatieve zorg