Veelgestelde vragen Corona bij CML
  1. Veelgestelde vragen

Er komen veel vragen binnen over het coronavirus in relatie tot CML. Dr. Jeroen Janssen van het AmsterdamUMC, hematoloog en specialist op het gebied van CML, heeft de belangrijkste vragen voor u beantwoord. Die kunt u hieronder inzien.

Tevens vindt u ook een link naar het forum waar u de mogelijkheid heeft om onderling onderwerpen over corona te bespreken.

Veelgestelde vragen

Loop ik als patiënt een verhoogd risico?

“Ik denk niet dat CML patienten een verhoogd risico op complicaties hebben maar kan het ook niet geheel uitsluiten. Voor andere virussen is het in ieder geval niet zo, maar gegevens betreffende het huidige coronavirus ontbreken nog.”

Zijn er extra maatregelen die ik moet nemen als patiënt?

“Nee, alle patiënten moeten de richtlijnen van het RIVM volgen. Dat betekent optimale handhygiëne, blijf thuis bij verschijnselen als koorts, hoesten of kortademigheid en houdt afstand van anderen om het risico op overdracht van het virus te beperken. Geef geen handen en knuffel anderen niet.”

Kan ik mijn werk uitvoeren in een omgeving waar mogelijk besmettingen zijn?

“Voor iedereen geldt: vermijd contacten met mensen die mogelijk geïnfecteerd zijn.”

Is er een verandering in de werking van mijn medicatie (TKI)?

“Waarschijnlijk niet.”

Als ik niet goed reageer op de behandeling loop ik dan meer risico?

“Patiënten die een CML hebben die in een onrustige fase verkeren hebben mogelijk een groter risico op complicaties. Dit geldt zeker als de ziekte in een blastencrisis is. Dat alleen een hogere dan gewenste BCR-ABL uitslag een verhoogd risico op complicaties zou geven is niet erg waarschijnlijk maar harde gegevens ontbreken vooralsnog.”

Kan ik zonder zorgen mijn bloed laten prikken voor onderzoek of andere medische onderzoeken ondergaan?

“Als iedereen de richtlijnen hanteert en niet van huis gaat als hij/zij luchtwegklachten heeft is het veilig. Ook hier geldt weer dat waar mogelijk afstand bewaren en goede handhygiëne erg belangrijk zijn.”

Worden TKI’s nog geleverd (is er voldoende voorraad)?

“Tot nu toe lijken er geen problemen met de levering van de middelen te ontstaan. Er is dus ook hier geen reden om te hamsteren.”

Waar kan ik het beste mijn vragen stellen?

“Aan uw eigen hematoloog, voor algemene vragen kunt u ook de website van het RIVM raadplegen of uw huisarts vragen.