Corona bij CML
 1. Corona bij CML

Het coronavirus bij CML

Op deze pagina treft u hieronder de officiële publicatie aan over het coronavirus in relatie tot CML. Deze publicatie is geschreven voor CML patiënten door de hieronder genoemde artsen en geeft u naast een overzicht over de ontwikkeling vooral ook inzicht in wat dit voor u als CML patiënt betekent. 

Omdat de situatie voor elke individuele patiënt anders is, raden wij u aan om als u vragen heeft die aan uw eigen arts te stellen. Deze kent uw specifieke situatie het beste en kan dus het beste advies geven.

Wij raden u aan om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. www.rivm.nl

Het COVID-19 virus (Coronavirus); informatie voor patiënten met chronische myeloïde leukemie

Dr. Michael Deininger (VS), Dr. François Guilhot (Frankrijk), Dr. Jeroen Janssen (Nederland), Dr. Tim Hughes (Australië), Dr. Jeffrey Lipton (Canada), Dr. Franck Nicolini (Frankrijk), Dr. Jerry Radich (VS), Dr. Delphine Rea (Frankrijk), Dr. Giuseppe Saglio (Italië), Dr. Suzanne Saussele (Duitsland), Dr. Rick Silver (VS), Dr. Juan Luis Steegmann (Spanje).

Invoering

SARS-Cov 2 is een nieuw virus dat behoort tot een grote familie van coronavirussen (CoV). Het verscheen voor het eerst in december 2019 in Wuhan, China. Dit nieuwe virus is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19, dat kan variëren van een gewone verkoudheid tot een ernstigere luchtweginfectie. Het virus verspreidt zich momenteel over de hele wereld en leidt overal tot drastische infectiepreventiemaatregelen.

Overdracht

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen via kleine druppeltjes die door hoesten of niezen van geïnfecteerde personen vrij kunnen komen. Mensen kunnen mogelijk ook geïnfecteerd raken wanneer ze een oppervlak of voorwerp met het levende virus erop aanraken en vervolgens hun mond, ogen of neus aanraken, hoewel dit misschien niet de belangrijkste infectieroute is, aangezien over het algemeen de overlevingskansen van coronavirussen op oppervlakken als slecht worden beschouwd. Ook kan het nieuwe coronavirus worden aangetoond in het maagdarmkanaal, speeksel en urine, dus deze routes van mogelijke overdracht worden momenteel onderzocht.

Symptomen, diagnose en behandeling van COVID-19

De eerste symptomen van COVID-19 kunnen ongeveer 2 tot 14 dagen na blootstelling het aan coronavirus optreden. Deze zijn niet-specifiek (en komen ook vaak voor bij andere virale infecties, zoals gewone griep) en omvatten koorts, hoesten, pijn op de borst of kortademigheid.

COVID-19 verloopt in ongeveer 80% van de gevallen asymptomatisch of mild, maar in ongeveer 15% van de gevallen ernstig (zoals een longontsteking waarvoor zuurstof nodig is) en zeer ernstig in ongeveer 5% van de gevallen (leidend tot bijv. acute respiratory distress syndroom, nierfalen, meervoudig orgaanfalen of zelfs dood). Op 5 maart 2020 schat de WHO het wereldwijde sterftecijfer op 3,4%. Herstel bij milde vormen van de infectie treedt na ongeveer 2 weken op.

Diagnose van COVID-19

Een positieve diagnose van COVID-19 vereist detectie van het virus door een neus-keel uitstrijk. In de meeste landen zijn de tests beperkt tot personen waarbij er een sterke verdenking is op een COVID-19 infectie omdat ze  nauw contact (direct of op minder dan 2 meter) hadden met geïnfecteerde personen.

Behandeling van COVID-19

Behandeling bestaat uit ondersteunende zorg, zowel thuis als in het ziekenhuis. Er zijn momenteel geen specifieke antivirale medicijnen om het nieuwe coronavirus te doden. Patiënten met ernstige vormen van de infectie worden in het ziekenhuis behandeld en eventueel op een intensive care-afdeling.

Risicofactoren voor ernstige of dodelijke COVID-19

Oudere volwassenen, mensen met meerdere chronische ziekten (zoals chronische longziekten als voorbeeld) en mensen verminderde weerstand, lijken een hoger risico op ernstige COVID-19 te hebben, maar preciezere risicofactoren zijn nog niet duidelijk. Personen die verminderde afweer hebben, lopen het hoogste risico. Kinderen worden zelden getroffen.

Lopen CML-patiënten een hoger risico op ernstige of dodelijke COVID-19?

Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over de nieuwe coronavirusinfectie of COVID-19 bij CML-patiënten die worden behandeld met tyrosinekinaseremmers (TKI). In een normale situatie geeft noch de  CML in de chronische fase, noch de behandeling met tyrosinekinaseremmers tegen CML een verminderde afweer. Het is echter niet uitgesloten dat patiënten met een CML die niet goed reageert op de behandeling of dat de TKI op zich een verminderde weerstand tegen COVID19 veroorzaakt. Daarom raden we CML-patiënten onder TKI-therapie aan uiterst voorzichtig te zijn en de beperkende maatregelen die door de gezondheidsautoriteiten worden voorgesteld strikt te volgen, om het risico op besmetting te voorkomen en de verspreiding van infectie te verminderen. Vergeet niet dat u mogelijk een hoger risico loopt op een ernstige infectie als gevolg van niet-CML-gerelateerde oorzaken (zoals oudere leeftijd, andere ziekten, immuunsuppressieve behandeling voor een andere ziekte).

Wat te doen bij symptomen die compatibel zijn met COVID-19?

Iedereen moet de nationale of regionale procedures / aanbevelingen volgen voor wat te doen in geval van symptomen die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie, aangezien deze procedures enigszins kunnen variëren, afhankelijk van lokale situaties, organisatie van het gezondheidssysteem en beslissingen van de overheid. Belangrijk is dat deze aanbevelingen in de loop van de tijd kunnen veranderen, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven via betrouwbare informatiebronnen. De meeste landen bevelen momenteel isolatie van door COVID-19 getroffen patiënten aan, hetzij in het ziekenhuis of thuis, totdat ze niet langer een risico vormen om anderen te infecteren. Mensen die in nauw contact zijn geweest met COVID-19-patiënten en die positief op het virus zijn getest, dienen een quarantaineperiode van ongeveer 2 weken (thuis of in het ziekenhuis) aan te houden om verspreiding van het virus onder de bevolking te voorkomen.

Wat te doen als je CML hebt en je hebt het coronavirus of COVID-19

 • Als u symptomen heeft die passen bij COVID-19 of in nauw contact bent geweest met een door coronavirus geïnfecteerde persoon, volgt u de nationale procedure (meestal via een speciaal callcenter).
 • Breng uw hematoloog / oncoloog op de hoogte via telefoon, e-mail of fax (kom niet naar het ziekenhuis indien niet noodzakelijk, omdat u gezondheidswerkers of andere kwetsbare patiënten kunt besmetten).
 • Stop uw behandeling met TKI's niet tenzij uw hematoloog of oncoloog u hierom vraagt, maar vraag uw hematoloog om contact op te nemen met het team dat voor u zorgt in geval van bevestigde COVID-19, aangezien aanpassing nodig kan zijn.

Preventie van coronavirusinfectie en COVID-19 voor CML-patiënten

Preventie is belangrijk! Hier zijn enkele algemeneregels:

 1. Vermijd nauw contact met anderen (afstand houden van minimaal 1,5 meter).
 2. Niet knuffelen, kussen of handen schudden. Ga eerder weg van mensen die hoesten of niezen.
 3. Raak uw gezicht (ogen, neus of mond) niet aan met ongewassen handen.
 4. Was uw handen vaak met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden, vooral na toiletbezoek; na reizen met het openbaar vervoer; vóór het eten; na het snuiten van de neus, hoesten of niezen. U kunt ook een desinfecterend middel op alcoholbasis met ten minste 60% alcohol gebruiken.
 5. Volg strikte maatregelen om sociale afstand te nemen.
 6. Niezen en hoesten in je arm/ellenboog. Gebruik bij een snuitende neus een tissue en gooi het tissue onmiddellijk weg.
 7. Draag een mondmasker zoals geadviseerd wordt door het RIVM. Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. 
 8. Vermijd reizen. Vooral naar gebieden met een hoog risico op besmetting (zie de WHO-website).
 9. Werk indien mogelijk vanuit huis. 
 10. Als u milde symptomen van een luchtweginfectie heeft en u heeft een afspraak met uw behandelaar, bel dan eerst uw behandelaar, want het kan dan beter zijn om het bezoek uit te stellen om zorgverleners en andere kwetsbare ziekenhuispatiënten of poliklinische patiënten te beschermen. Als u zich goed voelt, stel uw bezoek aan uw hematoloog dan niet uit, tenzij uw arts u dat vraagt.