Corona bij CLL
 1. Corona bij CLL

Het coronavirus bij CLL

Op deze pagina treft u de officiële publicatie over het coronavirus in relatie tot CLL. Deze publicatie is geschreven door het CMyLife team op basis van informatie van het CLL Advocates Network, het RIVM, de WHO en recente actuele onderzoeken. Het geeft u een overzicht over de ontwikkeling van het COVID-19 virus en wat dit voor u als CLL-patiënt betekent.

Omdat de situatie voor elke individuele patiënt anders is, raden wij u aan om bij vragen altijd uw eigen arts te raadplegen. Deze kent uw specifieke situatie het best en kan daarom het beste advies geven.

Wij raden u aan om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen over het coronavirus. De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Het COVID-19 virus (Coronavirus); informatie voor patiënten met chronische lymfatische leukemie

Het CLL Advocates Network is een internationaal netwerk waarin het laatste nieuws omtrent CLL gedeeld wordt. Onderstaande tekst over COVID-19 en CLL is gebaseerd op een update vanuit CLL Advocates Network, het RIVM en de WHO. Voor meer informatie en de link klik hier.

Invoering

SARS-Cov 2 is een nieuw virus dat behoort tot een grote familie van coronavirussen (CoV). Het is voor het eerst aangetroffen in december 2019 in Wuhan, China. Dit nieuwe virus is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19, dat kan variëren van een gewone verkoudheid tot een ernstigere luchtweginfectie. Het virus verspreidt zich momenteel over de hele wereld en leidt overal tot drastische infectiepreventiemaatregelen.

Overdracht

Het coronavirus wordt overgedragen via kleine druppeltjes die door hoesten of niezen door besmette personen vrij kunnen komen. Mensen kunnen mogelijk ook besmet raken wanneer ze een oppervlak of voorwerp met het levende virus erop aanraken en vervolgens hun mond, ogen of neus aanraken. Dit is niet de belangrijkste infectieroute aangezien over het algemeen de overlevingskansen van coronavirussen op oppervlakken als slecht worden beschouwd.

Symptomen van COVID-19

De eerste symptomen van COVID-19 kunnen ongeveer 2 tot 10 dagen na blootstelling aan het coronavirus optreden. Deze zijn niet COVID-specifiek (en komen ook vaak voor bij andere virale infecties, zoals ‘gewone’ griep) en omvatten koorts, hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. Er zijn specifieke symptomen zoals geurverlies die wijzen op Corona.

Diagnose COVID-19

De diagnose COVID-19 kan pas worden gesteld na het aantonen van het virus door een neus-keel uitstrijk. Uitstrijk van neus en keel is een stukje biologisch weefsel of cellen dat afgenomen wordt uit de neus of keel. Het huidige advies van het RIVM is om je te laten testen bij symptomen.

Behandeling van COVID-19

Behandeling bestaat uit ondersteunende zorg, zowel thuis als in het ziekenhuis. Er zijn momenteel geen specifieke medicijnen om het nieuwe coronavirus te doden. Patiënten met ernstige vormen van de infectie worden in het ziekenhuis behandeld en liggen hierbij mogelijk op de intensive care afdeling.

Risicofactoren voor ernstige of dodelijke COVID-19

Oudere volwassenen, mensen met meerdere chronische ziekten (zoals chronische longziekten) en mensen verminderde weerstand, lijken een hoger risico op ernstige COVID-19 te hebben, maar preciezere risicofactoren zijn nog niet duidelijk. Personen die een verminderde afweer hebben, lopen het hoogste risico. Kinderen worden zelden getroffen.

Lopen CLL-patiënten een hoger risico op ernstige of dodelijke COVID-19?

CLL patiënten- ongeacht behandeling of leeftijd – hebben een verzwakte weerstand. CLL-patiënten hebben vaker last van ernstige symptomen van COVID-19 dan de algemene bevolking. 

Wat te doen bij symptomen die vergelijkbaar zijn met symptomen van COVID-19?

Iedereen dient de nationale of regionale procedures/aanbevelingen te volgen wat te doen in geval van symptomen die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie. Deze procedures kunnen enigszins variëren, afhankelijk van lokale situaties, organisatie van het gezondheidssysteem en beslissingen van de overheid. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven via betrouwbare informatiebronnen, omdat de aanbevelingen kunnen veranderen in de loop van de tijd. De meeste landen bevelen momenteel isolatie van door COVID-19 getroffen patiënten aan, hetzij in het ziekenhuis of thuis, tot ze niet langer een risico vormen om anderen te infecteren. Mensen die in nauw contact zijn geweest met COVID-19-patiënten dienen een quarantaineperiode van ongeveer 10 dagen aan te houden om verspreiding van het virus onder de bevolking te voorkomen.

Wat te doen als u CLL hebt en u hebt het coronavirus?

 • Volg de nationale procedure als u symptomen heeft die passen bij COVID-19 of in nauw contact bent geweest met een door het coronavirus geïnfecteerd persoon.
 • Breng uw behandelaar op de hoogte via telefoon of e-mail (kom niet naar het ziekenhuis indien niet noodzakelijk, omdat u andere kwetsbare patiënten of zorgverleners kunt besmetten).
 • Stop uw behandeling voor CLL niet zonder overleg met uw hematoloog of oncoloog en vraag uw behandelaar om contact op te nemen met het team dat voor u zorgt in geval van bevestigde COVID-19, aangezien aanpassing van medicijnen nodig kan zijn.

Preventie van coronavirusinfectie voor CLL-patiënten

Preventie is belangrijk! Hier zijn enkele algemene regels:

 1. Vermijd nauw contact met anderen (afstand houden van minimaal 1,5 meter).
 2. Niet knuffelen, kussen of handen schudden. Ga eerder weg van mensen die hoesten of niezen.
 3. Raak uw gezicht (ogen, neus of mond) niet aan met ongewassen handen.
 4. Was uw handen vaak met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden, vooral na toiletbezoek; na reizen met het openbaar vervoer; vóór het eten; na het snuiten van de neus, hoesten of niezen. U kunt ook een desinfecterend middel op alcoholbasis met ten minste 60% alcohol gebruiken.
 5. Volg strikte maatregelen om sociale afstand te nemen.
 6. Niezen en hoesten in je arm/ellenboog. Gebruik bij een snuitende neus een tissue en gooi het tissue onmiddellijk weg.
 7. Draag een mondmasker zoals geadviseerd wordt door het RIVM. Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. 
 8. Vermijd reizen. Vooral naar gebieden met een hoog risico op besmetting (zie de WHO-website).
 9. Werk indien mogelijk vanuit huis. 
 10. Als u milde symptomen van een luchtweginfectie heeft en u heeft een afspraak met uw behandelaar, bel dan eerst uw behandelaar, want het kan dan beter zijn om het bezoek uit te stellen om zorgverleners en andere kwetsbare ziekenhuispatiënten of poliklinische patiënten te beschermen. Als u zich goed voelt, stel uw bezoek aan uw hematoloog dan niet uit, tenzij uw arts u dat vraagt.

Ondanks isolatie, bent u niet alleen!

Blijf in contact met familie en vrienden door de telefoon of online. Wellicht heeft u eerder beschermende isolatie ervaren vanwege uw ziekte. Afgesneden zijn van de buitenwereld is zeker een uitdaging, maar u hebt het eerder volgehouden. Juist in deze tijd is het goed om moed en kracht te geven aan anderen die minder ervaring hebben met isolatie.