Algemene voorwaarden
  1. Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De website http://www.cmylife.nl is ontwikkeld door samenwerkende ziekenhuizen, CML-patiënten en patiëntenvereniging Hematon. Dit is mogelijk gemaakt door Novartis, Pfizer, Bristol-Myers Squibb en Incyte. Het Radboudumc te Nijmegen is uitvoerder.

Disclaimer website CMyLife

Aan de inhoud van de webpagina’s is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan het Radboudumc op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Radboudumc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud of gebruik van haar website. Gebruik van informatie geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van persoonlijk en medisch advies.

Op de webpagina’s van http://www.cmylife.nl bevinden zich links naar externe websites. De sites en diensten van derden waarnaar de website verwijst, worden door Radboudumc regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid van de informatie. Toch kan het Radboudumc niet verantwoordelijk  worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten of producten die zij eventueel aanbieden.

Radboudumc aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de geschiktheid van (de inhoud van) de website voor gebruik en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website.

De auteursrechten en eventuele databankrechten op de inhoud van de website en op het eigen logo berusten bij Radboudumc. Verveelvoudiging, op welke wijze dan ook, en via welk medium dan ook, van delen van de website is slechts toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radboudumc, voor zover die verveelvoudiging in aantal en aard noodzakelijk is voor normaal beoogd gebruik van het document.

Bescherming persoonsgegevens

Het Radboudumc houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Bezoekers van onze website blijven anoniem.

Cookies

Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het Radboudumc gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Radboudumc kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Hieronder worden de verschillende soorten cookies genoemd waarbij gemeld wordt in hoeverre de website van het Radboudumc van deze cookies gebruik maakt: De website http://www.cmylife.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw beoordeling van blog-artikelen te onthouden. Voor deze cookies is geen uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
  • Wij gebruiken analytische cookies van Google Analytics voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om http://www.cmylife.nl te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. Door Radboudumc is met Google Analytics afspraken gemaakt om de inbreuk op privacy zo gering mogelijk te maken (er is een bewerkersovereenkomst gesloten, er worden geen volledige IP-adressen doorgegeven, de optie “gegevens delen” staat uit en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies). Voor het gebruik van deze analytische cookies van Google Analytics is vanwege het doel en de gemaakte afspraken volgens de cookiewetgeving uw toestemming niet vereist. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.
  • Door Radboudumc worden geen tracking cookies gebruikt. Tracking cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld een profiel van de internetgebruiker op te stellen. Deze cookies mogen conform de cookiewetgeving alleen geplaatst worden indien we van tevoren uw toestemming vagen omdat het hier gaat om gebruik van cookies met een ander doel dan informatie over kwaliteit of effectiviteit.
  • Youtube film en video. YouTube wordt door http://www.cmylife.nl gebruikt voor het opslaan en weergeven van videocontent. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun diensten bij te houden. De YouTube-cookies worden alleen geïnstalleerd als u op Play drukt. Zie https://www.google.com/policies/privacy/ voor meer informatie over Youtube privacy beleid.