Algemene voorwaarden
  1. Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De website http://www.cmylife.nl is ontwikkeld door samenwerkende ziekenhuizen, CML- en CLL-patiënten en patiëntenvereniging Hematon. Het Radboudumc te Nijmegen is uitvoerder.

Disclaimer website CMyLife

Aan de inhoud van de webpagina’s is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan het Radboudumc op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Radboudumc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud of gebruik van haar website. Gebruik van informatie geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van persoonlijk en medisch advies.

Op de webpagina’s van http://www.cmylife.nl bevinden zich links naar externe websites. De sites en diensten van derden waarnaar de website verwijst, worden door Radboudumc regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid van de informatie. Toch kan het Radboudumc niet verantwoordelijk  worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten of producten die zij eventueel aanbieden.

Radboudumc aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de geschiktheid van (de inhoud van) de website voor gebruik en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website.

De auteursrechten en eventuele databankrechten op de inhoud van de website en op het eigen logo berusten bij Radboudumc. Verveelvoudiging, op welke wijze dan ook, en via welk medium dan ook, van delen van de website is slechts toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radboudumc, voor zover die verveelvoudiging in aantal en aard noodzakelijk is voor normaal beoogd gebruik van het document.